Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: AGENCIJA/FIRMA ZA ORGANIZACIJU DOGAĐAJA

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE traži agenciju/firmu za organizaciju događaja u okviru projekta „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“, čije aktivnosti se realizuju u partnerstvu UNICEF BiH i Fondacija INFOHOUSE.

Referentni broj: UNICEF -2.3.1.

1. O PROJEKTU

Ured Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (UNICEF) provodi projekat „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“. Riječ je o regionalnom projektu u koji je uključeno nekoliko zemalja, a koji UNICEF realizuje u saradnji s organizacijom The Behavioural Insights Team iz Londona, dok se aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH) ostvaruju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE. Projekat se bavi redovnom vakcinacijom djece u BiH, fokusirajući se na imunizacijske procese u TK, naročito na MRP vakcinu, kao vakcinu koja ima najniži procenat zastupljenosti u poređenju s drugim obaveznim vakcinama u BiH.

Osnovni cilj projekta je jačanje i unapređenje procesa redovne imunizacije, s posebnim fokusom na MRP vakcinu. Krajnji rezultat trebao bi biti osmišljavanje praktičnih rješenja za unaprjeđenje stope redovne vakcinacije i povjerenja u proces imunizacije.

2. CILJEVI I OBIM ZADATKA

2.1. Svrha angažovanja

Usluge agencije su potrebne za organizaciju javnog događaja za djecu i roditelje  a u svrhu promocije Mjeseca roditeljstva i obavezne vakcinacije. Mjesec juni obilježen je širom svijeta kao mjesec roditeljstva i za UNICEF, ovaj mjesec predstavlja priliku da naglasimo presudnu ulogu roditelja kao jednu od najizazovnijih uloga za očeve, majke, staratelje i članove porodice. Imunizacijom svake godine spasimo milione ljudi te je upravo cijepljenje prepoznato kao najuspješnija intervencija na području zdravstva. Unatoč tome, gotovo 20 miliona djece još uvijek nije cijepljeno, dok su mnogi propustili i ključna cjepiva tijekom adolescencije, odrasle dobi i starosti. U proteklih deset godina u Bosni i Hercegovini smanjen je broj djece cijepljene MPR cjepivom koje štite od morbila, rubeole i zaušnjaka, upozoravaju stručnjaci. Nerijetko su razlog predrasude u vezi sa ovim cjepivom. Kalendar cijepljenja pao je u slučaju nekih cjepiva i ispod 50%, odnosno do razine u kojoj je ugrožen kolektivni imunitet.

Osnovni cilj događaja je stoga podići svijest javnosti o značaju imunizacije, osigurati tačne i pouzdane informacije I vratiti povjerenje dijela roditelja u imunizaciju.

Događaj se odvija u Sarajevu, na lokaciji Pionirske doline na dan 25.06.2023. u periodu od 12-15 časova. Od angažovane agencije očekuje  se da:

2.2. Opis poslova

Dizajn i produkcija

 • Izrada scenarija – osmišljavanje koncepta događaja prema dogovorenom programu, kojim će biti razrađene i opisane sve aktivnosti u vezi s održavanjem eventa, sa dinamičkim planom realizacije usluga koje su predmet ove nabavke
 • Priprema i realizacija događaja. Organizacija projekta treba obuhvatiti sve troškove angažovanog osoblja na realizaciji istoga.
 • Dizajn i štampa materijala za brendiranje događaja (govornica, backdrop wall, zahvalnice, pozivnica, postova za društvene mreže i dr po dogovoru/prijedlogu iz ponude)
 • Dizajn i nabavka malih promotivnih poklona za djecu, ekološki prihvatljivih (500-1000 kom)
 • Snimanje i produkcija fotografija sa događaja
 • Produkcija video zapisa sa događaja

Osoblje

 • Usluge moderiranja programa / voditelj_ica (1 osoba)
 • Usluge hostesa (2-4 osobe)
 • Usluge muzičkog sadržaja (1 osoba)
 • Usluge animatora_ica za zabavno informativni kutak za djecu sa i bez poteškoća u razvoju (2 osobe)
 • Usluge zdravstvenih radnika_ica za informativni kutak za roditelje o prednostima imunizacije (2 osobe)
 • Usluge nutricioniste_ice za informativni kutak o zdravoj prehrani i jačanju imuniteta (1 osoba)
 • Usluge studenata_ica medicine za informacije o imunizaciji i animiranje roditelja (2 osobe)
 • Usluga fotografa_kinje i usluge snimatelja_ice video priloga

Mediji

 • Izrada poziva za medije (najava događaja) i distribucija medijima/animiranje medija da prisustvuju i izvještavaju o događaju
 • Izrada radio jingla i plasiranje na radio stanici_icama područje Kantona Sarajevo / pozivnice za društvene medije i portale
 • Izrada PR teksta o održanom događaja i plasiranje istog medijima
 • Fotografije i postovi za socijalne mreže tokom događaja
 • Facilitacija medija i davanja izjava na događaju
 • Medijski izvještaj po završetku događaja

Tehnika

 • Nabavka i postavka bine (cca 3×5) sa pratećim ozvučenjem, mikrofonom i muzikom sa matrice uz tehničku podršku
 • Govornica sa brendiranjem događaja
 • Najmanje 4 info štanda (dimenzije cca 200×80 cm) sa po 2 stolice
 • Usluge dopreme i montaže opreme, promotivnog materijala od naručioca, te demontaže i otpreme

2.3. Kvalifikacije i vještine

– Najmanje 10 godina iskustva u organizaciji događaja i promotivnim aktivnostima

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovana agencija  će svoje usluge pružiti u periodu od 31.05-27.06.2023. Plaćanje se vrši po završenom zadatku.

3. PRIJAVA

3.1. Prijava treba sadržavati:

 • pismo namjere,
 • CV vođe projekta,
 • minimalno tri reference relevantne za projektni zadatak,
 • tehnička ponuda (prijedlog metodologije i plana rada i vremenski plan realizacije aktivnosti),
 • finansijski prijedlog/ponuda.

3.2. Ocjena prijava

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu ponuđene cijene, profesionalnog iskustva ponuđača i kvaliteta ponude a u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3 „Kvalifikacije i vještine“, te kompletiranom dokumentacijom iz 3.1 ovog dokumenta.

Kriteriji za odabir agencije:

Kvaliteta ponude (60%):

 • ekspertiza i prethodno iskustvo aplikanta u odnosu na potrebe projektnog zadatka
 • metodologija i plan rada, i sposobnost poštivanja zadanih rokova.

Finansijska ponuda (40%)

3.3. Postupak prijave

Zainteresovani kandidati treba da pošalju/dostave svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: infohouse@infohouse.ba ili na adresu:  Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo, BiH (poštom ili lično) uz obaveznu naznaku referentnog broja.

Rok za prijavu: 30.05.2023. godine do kraja dana.

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.