Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

INFOHOUSE i UNICEF počeli sa promocijom vakcinacije protiv COVID-19

UNICEF_ForEveryChild_Cyan_Vertical_RGB__144ppi_ENG (003)

Fondacija INFOHOUSE počela je sa realizacijom projekta “Vođenje razvoja standardnih operativnih procedura (SOP-ova) kao dio aktivnosti za efektivno upravljanje vakcinama u FBiH, RS i Brčko Distriktu BiH.” koji finansira Ured Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (UNICEF BiH).

Cilj je promoviranje vakcinacije protiv COVID-19 i jačanje hladnog lanca i logističkih kapaciteta u zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini (BiH).

Projekat se sastoji iz dvije faze:

  1. Podrška radnim grupama u razvoju Standardnih operativnih procedura;
  2. Organizacija obuka/sesija s imenovanim predstavnicima ministarstava zdravlja, zavoda za javno zdravstvo i domova zdravlja u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH.

Projekat će promovirati i štititi rodnu ravnopravnost u skladu sa standardima i procedurama UNICEF-a, kao i sa Fondacijom INFOHOUSE uz garanciju jednakih mogućnosti i jednakog tretmana svih ljudi bez obzira na njihov pol, nacionalnost, etničku pripadnost ili sposobnosti.

Na osnovu izvještaja UNICEF-a iz 2019. godine, smatra se da nedostatak obučenih vakcinatora ima indirektan utjecaj na usluge imunizacije i pokrivenost, što može smanjiti šanse za vakcinaciju i dječaka i djevojčica.

Rodne barijere, kako pokazuju istraživanja, uječu na raspodjelu resursa, donošenje odluka, mobilnost žena, njihov nedostatak pristupa zdravstvenim centrima i vremenska ograničenja izvan kućnih poslova.

Tokom pripreme projekta UNICEF je dobio i odobrio listu stručnjaka za SOP-ove, radne grupe i obuke od institucionalnih partnera, Zavodi za javno zdravlje, ministarstva zdravlja, domovi zdravlja i agencije za akreditacije.

Imajući u vidu specifičnost intervencije, projekat bi trebao osigurati da se rod uzme u obzir i integriše u sve procjene, prikupljanje podataka i analizu.

Previđeno trajanje projekta: 12.04.2023. – 30.06.2023. godine