Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: KOORDINATOR/ICA U OKVIRU UNICEF PROJEKTA

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE traži  osobu za kratkoročni angažman u okviru UNICEF-ovog projekta „Leading the development of Standard Operating procedures (SoP`s) as a part of Effective Vaccine Management (EVM) activities in FBiH, RS and Brčko District BiH“.

 

 1. O PROJEKTU

Referentni broj: UNICEF-1.2.1.1./2023

Ured Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (UNICEF) provodi projekat „Leading the development of Standard Operating procedures (SoP`s) as a part of Effective Vaccine Management (EVM) activities in FBiH, RS and Brčko District BiH“ čiji je cilj promoviranje cijepljenja protiv COVID-19 i jačanje hladnog lanca i logističkih kapaciteta u zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini (BiH).

Projekat se sastoji iz dvije faze:

 1. Podrška radnim grupama u razvoju Standardnih operativnih procedura;
 2. Organizacija obuka/sesija s imenovanim predstavnicima ministarstava zdravlja, zavoda za javno zdravstvo i domova zdravlja u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH.

Trajanje projekta: 12.04.2023. – 30.06.2023. godine

 1. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažovanja

Usluge koordinatora/ice aktivnosti potrebne za provođenje obje faze projekta koja podrazumijeva planiranje i organizaciju aktivnosti na području Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

2.2. Opis poslova

Od angažovane osobe očekuje se:

 • Identificiranje učesnika, koordinacija i dogovaranje njihovog sudjelovanja na radionicama, priprema materijala;
 • Poštovanje unaprijed postavljenih rokova koji se odnose na realizaciju predviđenih aktivnosti;
 • Održavanje redovne komunikacije s projektnom koordinatoricom;
 • Dostavljanje izvještaja u pisanoj elektronskoj formi o realizovanim aktivnostima.

2.3. Kvalifikacije i vještine

 • Formalno univerzitetsko obrazovanje u oblasti društvenih nauka;
 • Najmanje 5  godina iskustva/rada u NVO sektoru;
 • Prethodno iskustvo s koordiniranjem ili učešćem u sličnim projektnim aktivnostima;
 • Prethodna saradnja sa zdravstvenim ustanovama na području BiH, te rad na projektima koji se tiču zdravstvenih tema i
 • Razvijene organizacijske i komunikacijske vještine.

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovana osoba  će na planiranju i organizaciji aktivnosti raditi u periodu 01.05.2023.-30.06.2023. Plaćanje se vrši po završenom zadatku i dostavljenom izvještaju.

 1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba sadržavati:

– Referentni broj;

– CV sa detaljnim informacijama o relevantnom prethodnom iskustvu;

– Dvije reference sa punim kontaktom;

– Propratno pismo.

3.2. Ocjena prijava

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu profesionalnog iskustva ponuđača, u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3 „Kvalifikacije i vještine“, te kompletiranom dokumentacijom iz 3.1 ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresovani kandidati treba da pošalju/dostave svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: info@infohouse.ba ili na adresu:  Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo, BiH (poštom ili lično) uz obaveznu naznaku referentnog broja.

Rok za prijavu: 28.04.2023. godine do 17:00 časova.

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.