Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: SENIOR ISTRAŽIVAČ/ICA

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE traži senior istraživača/icu u okviru UNICEF-ovog projekta „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja  redovne imunizacije“

Referentni broj: UNICEF-1.2.6./2023

 1. O PROJEKTU

Ured Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (UNICEF) provodi projekat „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“. Riječ je o regionalnom projektu u koji je uključeno nekoliko zemalja, a koji UNICEF realizuje u saradnji s organizacijom The Behavioural Insights Team iz Londona, dok se aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH) ostvaruju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE. Projekat se bavi redovnom imunizacijom djece u BiH, a osnovni cilj je jačanje i unapređenje ovog procesa.

U skladu s tim, jedna od projektnih aktivnosti podrazumijeva provođenje istraživanja i izradu studije koja će pružiti uvid u uvjerenja, znanja i stavove bh. roditelja kada je riječ o redovnoj imunizaciji djece. Poseban fokus bit će stavljen na to kako širenje informacija o vakcinama putem društvenih medija utiče na zabrinutost roditelja kada je riječ o redovnoj imunizaciji.

Trajanje projekta: 01.07.2022. – 30.06.2023. godine

 1. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažovanja

Svrha ovog istraživanja je analiza kanala društvenih medija u sklopu veće studije o rutinskoj imunizaciji u Bosni i Hercegovini. Studija će usvojiti ptistup korištenja mješovitih metoda kako bi se stekao uvid u uvjerenja, znanje i stavove bosanskohercegovačkih roditelja prema imunizaciji i vakcinaciji. Istraživač će biti odgovoran za sprovođenje analize platformi društvenih medija kako bi se istražio odnos između širenja informacija o vakcinama putem društvenih mreža i roditeljske zabrinutosti zbog imunizacije i vakcina.

Ciljevi:

 • Identificirati i analizirati vrste informacija vezanih za redovnu imunizaciju koje se dijele na platformama društvenih medija u Bosni i Hercegovini.
 • Procijeniti ton, raspoloženje i kredibilitet informacija vezanih za redovnu imunizaciju koje se dijele na platformama društvenih medija u Bosni i Hercegovini.
 • Utvrditi učestalost i domet informacija vezanih za imunizaciju na platformama društvenih medija, uključujući identifikaciju uticajnih naloga ili grupa.
 • Istražiti povezanost između širenja informacija vezanih za imunizaciju na društvenim mrežama i zabrinutosti roditelja zbog vakcina, uključujući razloge odbijanja vakcine, odgađanja ili oklijevanja.

Studija će biti realizovana kroz tri faze:

 • Pripremna faza;
 • Faza prikupljanja i analize podataka i
 • Faza izrade izvještaja, odnosno studije.

Elektronska verzija studije bit će distribuirana ključnim akterima kada je riječ o oblasti redovne imunizacije djece, a svrha je postizanje prvobitnog cilja projekta, odnosno unapređenje procesa redovne imunizacije u BiH.

2.2. Opis poslova

Istraživač društvenih medija će koristiti kombinaciju kvalitativnih metoda za sprovođenje analize društvenih medija:

 • Identifikacija i odabir relevantnih platformi društvenih medija koje se obično koriste u Bosni i Hercegovini za analizu, kao što su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i forumi/blogovi.
 • Razvoj i implementacija strategije pretraživanja za identifikaciju relevantnih postova, komentara i diskusija vezanih za redovnu imunizaciju na odabranim platformama društvenih medija, koristeći odgovarajuće ključne riječi i filtere.
 • Prikupljanje i prikupljanje podataka iz identifikovanih postova, komentara i diskusija, uključujući tekst, slike, video zapise i linkove, za dalju analizu.
 • Primjena kvalitativnih metoda analize sadržaja za analizu prikupljenih podataka, uključujući identifikovanje tema, obrazaca i trendova povezanih sa roditeljskom zabrinutošću vezanu za redovnu imunizaciju i širenjem informacija na društvenim mrežama.
 • Tumačenje i sinteza nalaza iz analize društvenih medija u kontekstu šire studije o rutinskoj imunizaciji u Bosni i Hercegovini.
 • Da izradi nacrt studije i po primljenim komentarima donatora i predstavnika/ca Fondacije istu nadopuni.

2.3. Kvalifikacije i vještine

– Formalno univerzitetsko obrazovanje u oblasti društvenih nauka;

– Minimalno 5 godina iskustva u oblasti provođenja i učešća u projektnim istraživačkim aktivnostima i sociološkim studijama (istraživačke metode: analiza sadržaja, analiza društvenih mreža i “desk” istraživanje postojećih/objavljenih podataka);

– Prethodno iskustvo rada s internacionalnim i nevladinim organizacijama;

– Objavljene minimalno 3 publikacije i/ili istraživanja i

– Razvijene organizacijske i komunikacijske vještine.

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovani/a senior istraživač/ica pružit će uslugu planiranja i provođenja istraživanja, te analize dobijenih podataka i izrade studije najkasnije do 31. maja 2023. godine. Plaćanje se vrši po završenom zadatku.

 1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba sadržavati:

– Referentni broj;

– CV sa detaljnim informacijama o relevantnom prošlom iskustvu;

–  3 referentna rada;

– Ponudu i

– Propratno pismo.

3.2. Ocjena prijava

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu profesionalnog iskustva ponuđača, u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3 „Kvalifikacije i vještine“, te na osnovu dokumentacije iz stavke 3.1. ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresovani kandidati treba da pošalju/dostave svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: infohouse@infohouse.ba ili na adresu:  Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo, BiH (poštom ili lično) uz obaveznu naznaku referentnog broja.

Rok za prijavu: 27.4..2023. godine do 17:00h

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.