Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: OSOBA ZA IZRADU TRANSKRIPTA

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE traži kandidata/tkinju za kratkoročni angažman koji podrazumijeva izradu transkripta (prekucavanje audio intervjua) u okviru posljednje faze UNICEF-ovog projekta „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“, čije aktivnosti se realizuju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE.

Referentni broj: UNICEF-3.3.4./2023

  1. O PROJEKTU

Ured Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (UNICEF) provodi projekat „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“. Riječ je o regionalnom projektu u koji je uključeno nekoliko zemalja, a koji UNICEF realizuje u saradnji s organizacijom The Behavioural Insights Team iz Londona, dok se aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH) ostvaruju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE. Projekat se bavi redovnom vakcinacijom djece u BiH, fokusirajući se na imunizacijske procese u TK, naročito na MRP vakcinu, kao vakcinu koja ima najniži procenat zastupljenosti u poređenju s drugim obaveznim vakcinama u BiH.

Projekat se sastoji iz nekoliko faza:

  1. Istraživanje i analiza podataka;
  2. Osmišljavanje malih lokalnih intervencija i njihova realizacija;
  3. Analiza rezultata intervencija i njihovo prilagođavanje i
  4. Sveobuhvatna procjena rezultata kako bi se došlo do zaključaka koji su to mehanizmi i strategije koji najbolje doprinose unapređenju statusa redovne imunizacije.

Osnovni cilj projekta je jačanje i unapređenje procesa redovne imunizacije, s posebnim fokusom na MRP vakcinu. Krajnji rezultat trebao bi biti osmišljavanje praktičnih rješenja za unaprjeđenje stope redovne vakcinacije i povjerenja u proces imunizacije.

Trajanje projekta: 01.07.2022. – 30.06.2023. godine

  1. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažovanja

Angažovana osoba bit će zadužena za aktivnost izrade transkripta (prekucavanje audio intervjua) neophodnih za proces prikupljanja podataka u okviru posljednje faze projekta (evaluacije).

2.2. Opis poslova

Od angažovane osobe očekuje se:

– Da pruži uslugu izrade transkripta (prekucavanje audio intervjua na jednom od lokalnih jezika);

– Poštovanje unaprijed postavljenih rokova koji se odnose na realizaciju predviđenih aktivnosti;

– Održavanje redovne komunikacije s projektnom koordinatoricom;

– Da po završetku poslovnih obaveza dostavi izvještaj u pisanoj elektronskoj formi kao potvrdu obavljenih radnih zadataka.

2.3. Kvalifikacije i vještine

– Najmanje 2 godine iskustva u oblasti izrade transkripta (rad u oblasti novinarstva ili u sklopu sličnih projektnih aktivnosti);

– Odlično poznavanje gramatike i pravopisa lokalnih jezika.

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovana osoba će svoje usluge pružiti u periodu od 10.04. do 14.04. Plaćanje se vrši po završenom zadatku.

    3. PRIJAVA

3.1. Prijava treba sadržavati:

– Referentni broj;

– CV sa detaljnim informacijama o relevantnom prethodnom iskustvu;

– Dvije reference sa punim kontaktom;

– Ponudu i

– Propratno pismo.

3.2. Ocjena prijava

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu profesionalnog iskustva ponuđača, u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3 „Kvalifikacije i vještine“, te kompletiranom dokumentacijom iz 3.1. ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresovani kandidati treba da pošalju/dostave svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: milica@infohouse.ba ili na adresu:  Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo, BiH (poštom ili lično) uz obaveznu naznaku referentnog broja.

Fondacija INFOHOUSE će obavijestiti samo osobu koja bude izabrana za obavljanje ovog projektnog zadatka.

Rok za prijavu: 20.03.2023. godine do 17:00h.

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.