Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: ISTRAŽIVAČI/ICE U OKVIRU PROJEKTNE AKTIVNOSTI (2 OSOBE)

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE traži istraživače/ice za potrebe provođenja posljednje faze UNICEF-ovog projekta „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“, čije aktivnosti se realizuju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE.

Referentni broj: UNICEF-3.3.3./2023

  1. O PROJEKTU

Ured Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (UNICEF) provodi projekat „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“. Riječ je o regionalnom projektu u koji je uključeno nekoliko zemalja, a koji UNICEF realizuje u saradnji s organizacijom The Behavioural Insights Team iz Londona, dok se aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH) ostvaruju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE. Projekat se bavi redovnom vakcinacijom djece u BiH, fokusirajući se na imunizacijske procese u TK, naročito na MRP vakcinu, kao vakcinu koja ima najniži procenat zastupljenosti u poređenju s drugim obaveznim vakcinama u BiH.

Projekat se sastoji iz nekoliko faza:

  1. Istraživanje i analiza podataka;
  2. Osmišljavanje malih lokalnih intervencija i njihova realizacija;
  3. Analiza rezultata intervencija i njihovo prilagođavanje i
  4. Sveobuhvatna procjena rezultata kako bi se došlo do zaključaka koji su to mehanizmi i strategije koji najbolje doprinose unapređenju statusa redovne imunizacije.

Osnovni cilj projekta je jačanje i unapređenje procesa redovne imunizacije, s posebnim fokusom na MRP vakcinu. Krajnji rezultat trebao bi biti osmišljavanje praktičnih rješenja za unaprjeđenje stope redovne vakcinacije i povjerenja u proces imunizacije.

Trajanje projekta: 01.07.2022. – 30.06.2023. godine

  1. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažovanja

Usluge istraživača/ica potrebne za realizaciju aktivnosti prikupljanja podataka u okviru posljednje faze projekta (evaluacije), a u skladu sa smjernicama UNICEF-a i BIT-a.

2.2. Opis poslova

Od angažovanih istraživača/ica očekuje  se da:

– Realizuju aktivnost posjete zdravstvenim ustanovama na području TK (DZ Tuzla, DZ Kalesija, DZ, Gradačac i DZ Živinice), a sa ciljem sprovođenja procesa posmatranja prostorija namijenjenih za redovnu vakcinaciju djece i prikupljanja podataka u skladu sa smjernicama i vodičem BIT-a.

– Vođenje  intervjua sa zdravstvenim radnicima koji su zaposleni u prethodno pomenutim zdravstvenim ustanovama, a u skladu s unaprijed predočenim instrukcijama i upitama (tokom vođenja intervjua neophodno je, na osnovu odgovora sagovornika, popuniti jednostavan upitnik i snimiti audio zapis razgovora).

– Vođenje intervjua s starateljima koji koriste usluge u oblasti vakcinacije djece u prethodno pomenutim zdravstvenim ustanovama, a u skladu s unaprijed predočenim instrukcijama i upitama (tokom vođenja intervjua neophodno je, na osnovu odgovora sagovornika, popuniti jednostavan upitnik i snimiti audio zapis razgovora).

– Poštovanje unaprijed dogovorenih termina za realizaciju intervjua, te fleksibilnost i spremnost na prilagođavanje kada je riječ o satnici;

– Poštovanje unaprijed postavljenih rokova koji se odnose na realizaciju predviđenih aktivnosti;

– Održavanje redovne komunikacije s projektnom koordinatoricom;

– Da po završetku poslovnih obaveza dostavi izvještaj u pisanoj elektronskoj formi kao potvrdu obavljenih radnih zadataka.

2.3. Kvalifikacije i vještine

– Najmanje 10 godina iskustva u provođenju individualnih intervjua;

– Iskustvo u istraživanjima (metode i tehnike: intervjui i fokus grupe) i

– Iskustvo rada s internacionalnim organizacijama.

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovani istraživači/ice  će svoje usluge pružiti u periodu od 03.04. do 07.04. Plaćanje se vrši po završenom zadatku.

  1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba sadržavati:

– Referentni broj;

– CV sa detaljnim informacijama o relevantnom prethodnom iskustvu;

– Dvije reference sa punim kontaktom;

– Ponudu i

– Propratno pismo.

3.2. Ocjena prijava

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu profesionalnog iskustva ponuđača, u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3 „Kvalifikacije i vještine“, te kompletiranom dokumentacijom iz 3.1 ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresovani kandidati treba da pošalju/dostave svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: milica@infohouse.ba ili na adresu:  Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo, BiH (poštom ili lično) uz obaveznu naznaku referentnog broja.

Fondacija INFOHOUSE će obavijestiti samo osobu koja bude izabrana za obavljanje ovog projektnog zadatka.

Rok za prijavu: 20.03.2023. godine do 17:00h.

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.