Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: FIRMA ZA ŠTAMPU I DOSTAVU POSTERA I LETAKA

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE traži firmu za kratkoročni angažman koji podrazumijeva štampu i dostavu letaka i postera za potrebe UNICEF-ovog projekta „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovnih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“, koji se sprovodi u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE.

Referentni broj: UNICEF-2.3.1.4./2023

 1. O PROJEKTU

Ured Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (UNICEF) provodi projekat „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“. Riječ je o regionalnom projektu u koji je uključeno nekoliko zemalja, a koji UNICEF realizuje u saradnji s organizacijom The Behavioural Insights Team iz Londona, dok se aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH) ostvaruju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE. Projekat se bavi redovnom vakcinacijom djece u BiH, fokusirajući se na imunizacijske procese u TK, naročito na MRP vakcinu, kao vakcinu koja ima najniži procenat zastupljenosti u poređenju s drugim obaveznim vakcinama u BiH.

Projekat se sastoji iz nekoliko faza:

 1. Istraživanje i analiza podataka;
 2. Osmišljavanje malih lokalnih intervencija i njihova realizacija;
 3. Analiza rezultata intervencija i njihovo prilagođavanje i
 4. Sveobuhvatna procjena rezultata kako bi se došlo do zaključaka koji su to mehanizmi i strategije koji najbolje doprinose unapređenju statusa redovne imunizacije.

Osnovni cilj projekta je jačanje i unapređenje procesa redovne imunizacije, s posebnim fokusom na MRP vakcinu. Krajnji rezultat trebao bi biti osmišljavanje praktičnih rješenja za unaprjeđenje stope redovne vakcinacije i povjerenja u proces imunizacije.

Trajanje projekta: 01.07.2022. – 30.06.2023. godine

      2. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažovanja

Usluge firme koje podrazumijevaju štampu i dostavu letaka i postera potrebnih za provođenje projektne aktivnosti.

2.2. Opis poslova

Očekuje se da će angažovana firma realizovati sljedeće aktivnosti:

– Štampanje letaka u skladu s prethodno dostavljenim vizualima (dva vizuala). Osnovne karakteristike letaka:

 • Dimenzija – A5
 • Jednostrana štampa u boji
 • Gramaža – 120 – 140  g/m² sa sjajnim finišom
 • Količina – 1000 komada (500 komada jedan vizual i 500 komada drugi)

– Štampanje postera u skladu s prethodno dostavljenim vizualima (dva vizuala). Osnovne karakteristike postera:

 • Dimenzija – A3
 • Jednostrana štampa u boji
 • Gramaža – 120 – 140 g/m² sa sjajnim finišom
 • Količina – 16 komada (8 komada jedan vizual i 8 komada drugi)

– Dostavljanje probnog otiska (jedan letak i jedan poster) na unaprijed dogovorenu adresu (područje Sarajeva);

– Korigovanje materijala u slučaju potrebe;

– Dostavljanje finalne verzije letaka i postera na unaprijed dogovorenu adresu (područje Tuzle) i u skladu s unaprijed dogovorenim rokom.

– Ostvarivanje redovne komunikacije s projektnom koordinatoricom, a sa ciljem što uspješnije realizacije zadataka.

2.3. Kvalifikacije i vještine

– Minimalno pet godina postojanja i profesionalnog iskustva firme;

– Mogućnost štampanja letaka i postera i dostave na unaprijed dogovorenu adresu;

– Ažurnost, organizacijske sposobnosti i fleksibilnost kada je riječ o unaprijed definisanim rokovima.

2.4.  Period angažmana i plaćanje

Angažovana firma pružit će uslugu printanja i dostave letaka i postera u prvoj polovini marta 2023. godine, odnosno u skladu s unaprijed dogovorenim rokovima. Plaćanje se vrši po završenom zadatku u skladu s prethodno potpisanim ugovorom  i izdatom fakturom.

      3. PRIJAVA

3.1. Prijava treba sadržavati: 

– Referentni broj;

– Detaljne informacije o firmi i relevatnom prošlom iskustvu;

– Ponudu sa cijenama usluga (printanje i dostava) izraženim u domaćoj valuti i

– Portfolio radova i druge reference.

3.2. Ocjena prijava

Ugovarač će odabrati firmu na osnovu relevantnih iskustava i referenci, a u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3. Kvalifikacije i vještine, te kompletiranom dokumentacijom iz fragmenta 3.1. ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresovani kandidati treba da pošalju/dostave svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: milica@infohouse.ba ili na adresu:  Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo, BiH (poštom ili lično) uz obaveznu naznaku referentnog broja.

Fondacija INFOHOUSE će obavijestiti samo firmu koja bude izabrana za obavljanje ovog projektnog zadatka.

Rok za prijavu: 27.02.2023. godine do 17:00h

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.