Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: TEHNIČKA I PRODUKCIJKA PODRŠKA

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE kao partnerska organizacija traži firmu za kratkoročni angažman za iznajmljivanje prostora i tehničko-produkcijskog inventara prilikom organiziranje i izvođenja završne konferencije u okviru UNICEF-ovog projekta Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu.

 1. Firma: Registrovana firma
 2. Mjesto izvođenja: Sarajevo
 3. Naziv projekta: Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu
 4. Period angažmana: 1. februara 2023.

Referentni broj: UNICEF\3.1.1.\2023

 1. O PROJEKTU 

Međunarodni dječji fond Ujedinjenih naroda za hitne slučajeve (UNICEF) u šest država Zapadnog Balkana radi na inicijativi pod nazivom Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu. Cilj inicijative je povećanje svijesti o nivou zagađenosti zraka te njegovim štetnim utjecajima na zdravstveno stanje i dobrobit djece i mladih, tako što će se mladi pokrenuti da se zalažu za rješenja protiv zagađenosti zraka u njihovim lokalnim zajednicama. Kao završni korak ovog dijela projekta, organizira se konferencija na kojoj će učesnici imati priliku da predstave zagovaračke kampanje na kojima su radili posljednja dva mjeseca. Kako bi događaj bio na visokom nivou i u skladu s UNICEF-ovim projektom i angažmanom predstavnika Fondacije INFOHOUSE, potrebne su usluge tehničke i produkcijske podrške na završnoj konferenciji, 1. februara 2023.

 1. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažiranja

Usluge firme potrebne za provođenje ovog dijela projekta podrazumijevaju iznajmljivanje prostora, tehničkog inventara i produkcijske opreme.

2.2. Opis poslova

Očekuje se da će angažirana firma obezbijedit sljedeće:

 • Adekvatan prostor u skladu s potrebama i planom Fondacije INFOHOUSE
 • Razglasni sistem
 • Video praćenje u prostoriji i online (Zoom)
 • Led ekrane
 • Internet konekciju
 • Binu
 • Tehničare
 • Kamermane

2.3. Kvalifikacije

 • Višegodišnje iskustvo u event menadžmentu
 • Posjedovanje neophodne opreme za izvođenje događaja
 • Radno iskustvo na sličnim događajima
 • Organizacijske sposobnosti
 • Ažurnost i redovna komunikacija s koordinatorima projekta

2.4. Period angažmana

Angažirana firma radit će na ovoj aktivnosti 1.2.2023.

3. IZVJEŠTAVANJE

Angažirana firma redovno će komunicirati s Ugovaračem, korespondencija će se odvijati imejlom. Svi proizvedeni rezultati bit će dalje podložni odobrenju EUD Programme Manager’s.

4. PRIJAVA

4.1. Prijava treba da sadrži:

 • Portfolio firme i ponuda

4.2. Ocjena prijedloga

Ugovarač će odabrati firmu na osnovu relevantnih iskustava i referenci, a u skladu s kriterijima postavljenim u segmentu 2.3. Kvalifikacije, te kompletiranom dokumentacijom iz segmenta 5.1. ovog dokumenta.

4.3. Postupak prijave

Zainteresirani kandidati treba da pošalju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na imejl-adresu: adin@infohouse.ba  ili na adresu: Ulica Valtera Perića, br. 16, 71.000 Sarajevo, BiH, uz obaveznu naznaku referentnog broja: UNICEF\3.1.1.\2023

Rok za prijavu: 25. januar, do kraja dana.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.