Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: MODERATOR/ICA AKTIVNOSTI

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE kao partnerska organizacija traži kandidata/kinju za kratkoročni angažman kao moderatora/icu završne konferencije u okviru UNICEF-ovog projekta Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu.

 1. Pozicija: Moderator/ica aktivnosti
 2. Mjesto izvođenja:Sarajevo
 3. Naziv projekta:Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu
 4. Datum angažmana: februara 2023.

Referentni broj: UNICEF\3.1.7.\2023.

 1. O PROJEKTU

Međunarodni dječji fond Ujedinjenih naroda za hitne slučajeve (UNICEF) u šest država Zapadnog Balkana radi na inicijativi pod nazivom Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu. Cilj inicijative je povećanje svijesti o nivou zagađenosti zraka te njegovim štetnim utjecajima na zdravstveno stanje i dobrobit djece i mladih, tako što će se mladi pokrenuti da se zalažu za rješenja protiv zagađenosti zraka u njihovim lokalnim zajednicama. Kao završni korak ovog dijela projekta, organiziraće se završna konferencija na kojoj će učesnici predstaviti rezultate rada u posljednja dva mjeseca. Tim povodom potrebna je osoba koja će moderirati konferencijom, 1. februara 2023, u Sarajevu.

 1. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažiranja

Usluge moderatora/ice aktivnosti potrebne za provođenje ovog dijela projekta podrazumijevaju aktivno i pripremljeno vođenje konferencije, kojoj će prisustvovati više oko 50 učesnika.

2.2. Opis poslova

Očekuje se da će angažirana osoba aktivno sudjelovati, odnosno, moderirati završnom konferencijom u Sarajevu, što podrazumijeva:

 • Pripremu košuljice (tekst moderatora/ice usklađen sa satnicom)
 • Akitvno praćenje i učestvovanje
 • Podsticanje na interaktivnost među učesnicima
 • Redovno komuniciranje s koordinatorima aktivnosti i koordinatorom projekta
 • Izvještaj o održanoj konferenciji

2.3. Kvalifikacije

 • Višegodišnje iskustvo u moderiranju
 • Sudjelovanje u UNICEF-ovim projektima u Bosni i Hercegovini ili projektima drugih internacionalnih organizacija koje rade s mladima
 • Organizacijske i komunikacijske sposobnosti

2.4. Period angažmana

Angažirana osoba moderirat će konferencijom 1. februara 2023, s tim da će se primjerak košuljice dostaviti nekoliko dana prije konferencije.

 1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba da sadrži

 • CV s detaljnim informacijama o relevantnom prethodnom iskustvu

3.2. Ocjena prijedloga

Ugovarač će odabrati moderatora/icu na osnovu relevantnih iskustava i referenci, a u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3. Kvalifikacije, te kompletiranom dokumentacijom iz 3.1. ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresirani/e kandidati/kinje treba da pošalju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na imejl- adresu: adin@infohouse.ba ili na adresu: Ulica Valtera Perića, br. 16, 71 000 Sarajevo, BiH, uz obaveznu naznaku referentnog broja:  UNICEF\3.1.7.\2023.

Rok za prijavu: 25. januar 2023, do kraja dana.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.