Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: MEDIJSKA AGENCIJA

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE kao partnerska organizacija traži medijsku agenciju za angažman na završnoj konferenciji koja se organizira u okviru UNICEF-ovog projekta Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu.

Referentni broj: UNICEF\3.1.5.\2023.

 1. Kompanija: Registrovana kompanija (medijska agencija)
 2. Mjesto izvođenja: Sarajevo
 3. Naziv projekta: Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu
 4. Period angažmana: 1. februara 2023.
 1. O PROJEKTU

Međunarodni dječji fond Ujedinjenih naroda (UNICEF) u šest država Zapadnog Balkana radi na inicijativi pod nazivom Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu. Cilj inicijative je povećanje svijesti o nivou zagađenosti zraka te njegovim štetnim utjecajima na zdravstveno stanje i dobrobit djece i mladih, tako što će se mladi pokrenuti da se zalažu za rješenja protiv zagađenosti zraka u njihovim lokalnim zajednicama. Takođe, cilj inicijative je promoviranje kulture inovacija o upotrebi podataka prilikom podizanja svijesti i promoviranja razvoja vještina koje se tiču reduciranja nivoa zagađenosti zraka. U posljednjem dijelu ovog projekta organizira se konferencija na kojoj će učesnici predstaviti kampanje na kojima su radili posljednja dva mjeseca.

 1. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažiranja

Usluge agencije za medijsko praćenje glavne konferencije projekta „Cool je kad si mlad i udišeš čist zrak“.

2.2. Opis poslova

Očekuje se da će angažirana agencija obaviti naredne aktivnosti:

 • Snimanje video izjava panelista
 • Zabilježavanje kadrova konferencije
 • Kreiranje sadržaja za dijeljenje na određenim medijskim platformama
 • Komunikacija s koordinatorima aktivnosti i projektnim menadžerom
 • Diseminiranje video medijskog sadržaja poznatim TV kućama

 

 

2.3. Kvalifikacije

 • Višegodišnje radno iskustvo u praćenje medijskih događaja
 • Ažurnost i organizacijske sposobnosti
 • Fleksibilnost u produciranju i reproduciranju materijala (prema potrebi ukupnih aktivnosti koje se tiču projekta)

 

2.4. Period angažmana

Angažirana agencija radit će na medijskoj pokrivenosti događaja 1. februara 2023.

 

 1. IZVJEŠTAVANJE

 

Angažirana agencija redovno će komunicirati s Ugovaračem. Svi proizvedeni rezultati bit će dalje podložni odobrenju EUD Programme Manager’s. Medijska agencija će dostaviti izvještaj o obavljenom poslu kao i snimljene video materijale.

 

 1. PRIJAVA

6.1. Prijava treba da sadrži:

 • Portfolio o postignućima i ponudu

 

6.2. Ocjena prijedloga

Ugovarač će odabrati firmu na osnovu relevantnih iskustava i referenci, a u skladu s kriterijima postavljenim u segmentu 2.3. Kvalifikacije, te kompletiranom dokumentacijom iz segmenta 6.1. ovog dokumenta.

6.3. Postupak prijave

Zainteresirani kandidati treba da pošalju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na imejl-adresu: adin@infohouse.ba ili na adresu: Ulica Valtera Perića, br. 16, 71 000 Sarajevo, BiH, uz obaveznu naznaku referentnog broja: UNICEF\3.1.5.\2023.

Rok za prijavu: 25. januar, do kraja dana.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.