Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: FIRMA ZA PROIZVODNJU PROMOTIVNOG MATERIJALA

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE kao partnerska organizacija traži firmu za kratkoročni angažman za proizvodnju promotivnog materijala koji će se upotrebljavati u okviru UNICEF-ovog projekta Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu.

 1. Kompanija: Registrovana firma (proizvođač promotivnog materijala)
 2. Mjesto izvođenja: Bosna i Hercegovina
 3. Naziv projekta: Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu
 4. Period angažmana: Najkasnije do 31. januara 2023.

Referentni broj: UNICEF\3.1.3.\2023

 1. O PROJEKTU 

Međunarodni dječji fond Ujedinjenih naroda za hitne slučajeve (UNICEF) u šest država Zapadnog Balkana radi na inicijativi pod nazivom Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu. Cilj inicijative je povećanje svijesti o nivou zagađenosti zraka te njegovim štetnim utjecajima na zdravstveno stanje i dobrobit djece i mladih, tako što će se mladi pokrenuti da se zalažu za rješenja protiv zagađenosti zraka u njihovim lokalnim zajednicama. Kako bi učesnici bili što bolje informirani o aktivnostima u sklopu ovog projekta, završnu konferenciju kao i ukupni angažman potrebno je obogatiti promotivnim materijalima (olovke, notesi, fascikle), koji će učesnicima pomoći da bolje/potpunije shvate cilj projekta.

 1. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažiranja

Usluge firme za proizvodnju promotivnog materijala potrebne za provođenje ovog dijela projekta podrazumijevaju produciranje i reproduciranje promotivnog materijala prema dobijenim modelima.

2.2. Opis poslova

Očekuje se da će angažirana firma obaviti aktivnosti u vezi s proizvodnjom promotivnog materijala, što podrazumijeva:

 • Apliciranje dizajna na promotivne materijale
 • Izrada promotivnih materijala (50 olovka, 50 notesa, 50 fascikli + 50 agendi u boji)
 • Dostavljanje probnih otisaka
 • Korigiranje materijala (u slučaju da je potrebno)
 • Dostavljanje promotivnih materijala

2.3. Kvalifikacije

 • Najmanje pet godina radnog iskustva i postojanja štamparije
 • Posjedovanje iskustva u radu sa domaćim i internacionalnim nevladinim organizacijama
 • Ažurnost i organizacijske sposobnosti
 • Fleksibilnost u reproduciranju materijala (prema potrebi ukupnih aktivnosti koje se tiču projekta)

2.4. Period angažmana

Angažovana firma za ovu aktivnost radit će na proizvodnji potrebnog materijala od 27. do 31. januara 2023.

3. IZVJEŠTAVANJE

Angažirana firma redovno će komunicirati s Ugovaračem te će se konsultovati s njim prilikom izrade promotivnog materijala. Angažovana firma će isporučiti materijal u punoj količini najkasnije 31. januara 2023. 

Korespondencija će se odvijati imejlom. Svi proizvedeni rezultati bit će dalje podložni odobrenju EUD Programme Manager’s.

4. ISPORUKA

Angažirana firma isporučit će traženi promotivni materijal na adresu Fondacije INFOHOUSE: Ulica Valtera Perića, br. 16, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

5. PRIJAVA

5.1. Prijava treba da sadrži:

 • Portfolio o postignućima kao dokaz uspješno obavljenih poslova i ponuda 

5.2. Ocjena prijedloga

Ugovarač će odabrati firmu na osnovu relevantnih iskustava i referenci, a u skladu s kriterijima postavljenim u segmentu 2.3. Kvalifikacije, te kompletiranom dokumentacijom iz segmenta 6.1. ovog dokumenta.

5.3. Postupak prijave

Zainteresirani kandidati treba da pošalju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na imejl-adresu: adin@infohouse.ba ili na adresu: Ulica Valtera Perića, br. 16, 71.000 Sarajevo, BiH, uz obaveznu naznaku referentnog broja.

Rok za prijavu: 26. januar, do kraja dana.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.