Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Javni poziv – Tehnička podrška

javni-poziv

Javni poziv – Tehnička podrška

Datum: 1. decembar 2022.

Fondacija INFOHOUSE kao partnerska organizacija traži kandidata/kinju za kratkoročni angažman kao trenera/icu aktivnosti u okviru UNICEF-ovog projekta Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu.

  1. Pozicija: Tehnička podrška (1 osoba)
  2. Mjesto izvođenja: Platforma Zoom
  3. Naziv projekta: Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu
  4. Period angažmana: 10.-12. decembra 2022.
  1. O PROJEKTU

Međunarodni dječji fond Ujedinjenih naroda (UNICEF) u šest država Zapadnog Balkana radi na inicijativi pod nazivom Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu. Cilj inicijative je povećanje svijesti o nivou zagađenosti zraka te njegovim štetnim utjecajima na zdravstveno stanje i dobrobit djece i mladih, tako što će se mladi pokrenuti da se zalažu za rješenja protiv zagađenosti zraka u njihovim lokalnim zajednicama. Takođe, cilj inicijative je promoviranje kulture inovacija o upotrebi podataka prilikom podizanja svijesti i promoviranja razvoja vještina koje se tiču reduciranja nivoa zagađenosti zraka.

U okviru ove veće UNICEF-ove inicijative, INFOHOUSE će raditi s mladima iz odabranih područja na izgradnji vještina društvene angažiranosti. Osim koordinatora aktivnosti i mentora za konkretne inicijative i poduhvate, potreban/na je i trener/ica online aktivnosti na platformi Zoom, koji/a bi djeci i mladima pomagao/la u ovladavanju vještinama koje su potrebne kako bi se pristupilo smislenim kampanjama zagovaranja, a kojima će se moći koristiti i nakon završetka projekta, i koji bi aktivno podržavali učesnike/ce u osmišljavanju metoda za poboljšanje kvaliteta zraka u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze. Osnovni cilj projekta je podizanje svijesti među djecom i mladima o zagađenosti zraka i njihovo angažiranje u osmišljavanju praktikabilnih rješenja za unapređenje kvaliteta zraka.

  1. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažiranja

Usluge podrške tehničkog lica bit će potrebne u svrhu provođenja online treninga/radionica „Cool je kad si mlad i kad udišeš čist zrak“, koje se provode u okviru UNICEF projekta.

2.2. Opis poslova

Angažirana osoba bit će zadužen za kreiranje Zoom linka, praćenje realizacije treninga tokom dva dana, otklanjanje svih potencijalnih smjetnji, rokovođenje procesom Zoom platforme.

2.3. Kvalifikacije i vještine

– Iskustvo u radu sa Zoom aplikacijom

– Iskustvo u radu na online treninzima

– Dobre kompjuterske vještine

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovana osoba radit će na ovoj aktivnosti 10. i 11. decembra 2022.

  1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba da sadrži:

  • CV s detaljnim informacijama o relevantnom prethodnom iskustvu

3.2. Ocjena prijedloga

  • Ugovarač će odabrati konsultanta na osnovu relevantnih iskustava i referenci, a u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3. Kvalifikacije i vještine, te kompletiranom dokumentacijom iz 3.1. ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresirani kandidati/kinje treba da pošalju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na email-adresu: adin@infohouse.ba ili na adresu: Ulica Valtera Perića, br. 16, 71.000 Sarajevo, BiH, uz obaveznu naznaku referentnog broja: UNICEF\1.2.2.\2022

Rok za prijavu: do  7. decembra 2022, do kraja dana.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.