Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Javni poziv – trener/ica online aktivnosti

javni-poziv

Datum: 24. novembra 2022.

Fondacija INFOHOUSE kao partnerska organizacija traži kandidata/kinju za kratkoročni angažman kao trenera/icu aktivnosti u okviru UNICEF-ovog projekta Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu.

Referentni broj: UNICEF\1.2.1.\2022

 1. Pozicija: Trener/ica online aktivnosti
 2. Mjesto izvođenja: Platforma Zoom
 3. Naziv projekta: Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu
 4. Period angažmana: od 8. do 13. decembra 2022.
 1. O PROJEKTU

Međunarodni dječji fond Ujedinjenih naroda (UNICEF) u šest država Zapadnog Balkana radi na inicijativi pod nazivom Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu. Cilj inicijative je povećanje svijesti o nivou zagađenosti zraka te njegovim štetnim utjecajima na zdravstveno stanje i dobrobit djece i mladih, tako što će se mladi pokrenuti da se zalažu za rješenja protiv zagađenosti zraka u njihovim lokalnim zajednicama. Takođe, cilj inicijative je promoviranje kulture inovacija o upotrebi podataka prilikom podizanja svijesti i promoviranja razvoja vještina koje se tiču reduciranja nivoa zagađenosti zraka.

U okviru ove veće UNICEF-ove inicijative, INFOHOUSE će raditi s mladima iz odabranih područja na izgradnji vještina društvene angažiranosti. Osim koordinatora aktivnosti i mentora za konkretne inicijative i poduhvate, potreban/na je i trener/ica online aktivnosti na platformi Zoom, koji/a bi djeci i mladima pomagao/la u ovladavanju vještinama koje su potrebne kako bi se pristupilo smislenim kampanjama zagovaranja, a kojima će se moći koristiti i nakon završetka projekta, i koji bi aktivno podržavali učesnike/ce u osmišljavanju metoda za poboljšanje kvaliteta zraka u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze. Osnovni cilj projekta je podizanje svijesti među djecom i mladima o zagađenosti zraka i njihovo angažiranje u osmišljavanju praktikabilnih rješenja za unapređenje kvaliteta zraka.

 1. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažiranja

Usluge trenera/ice online aktivnosti potrebne za provođenje ovog dijela projekta podrazumijevaju aktivno vođenje online treninga. Cilj treninga/radionica je da se mladima iz određenih lokalnih zajednica pomogne da što bolje shvate važnost ovakvih kampanja te da im se pomogne u osmišljavanju načina kako ove kampanje da provedu putem društvenih, online i tradicionalnih medija. To podrazumijeva potpunu asistenciju, angažiranost i posvećenost. Takođe, svrha treninga je osnažiti mlade te im ponuditi tehnike i alate na osnovu kojih će, u okviru projekta, realizirati vlastite zagovaračke kampanje u vezi s problemom zagađenog zraka u njihovim lokalnim zajednicama

2.2. Opis poslova

Očekuje se da će angažirana osoba aktivno voditi online treninge koji će se održati putem platforme Zoom, što podrazumijeva:

 • Prenijeti mladima ključna znanja iz domena medijskog zagovaranja
 • Obučiti mlade tehnikama i alatima za medijsko zagovaranje putem medija
 • Informisati mlade o tipovima medija, njihovoj funkciju i načinu komuniciranja sa različitim vrstama medija
 • Prenijeti mladima znanje kako napisati kvalitetan medijski sadržaj za društvene mreže (Copywriting), te objasniti karakteristike društvenih mreža
 • Obučiti mlade za izradu poziva za medije i medijskih saopćenja
 • Obučiti mlade za organiziranje medijskih događaja (press konferencija)
 • Izraditi s mladima okvirni dokument za zagovaranje putem medija
 • Predstaviti mladima primjere uspješnih medijskih zagovaračkih kampanja
 • Izvještaj o treningu i evaluiranje treninga
 • Izvještaj o obavljenom poslu 

2.3. Kvalifikacije i vještine

 • Univerzitetsko obrazovanje poželjno u oblasti medija ili višegodišnje iskustvo djelovanja u oblasti medija
 • Višegodišnje iskustvo u osmišljavanju i provođenju medijskih zagovaračkih kampanja
 • Veoma dobro poznavanje ekoloških tema, posebno tema zagađenja zraka
 • Poželjno iskustvo u vođenju online treninga/radionica
 • Poželjno iskustvo u radu s djecom i mladima
 • Organizacijske i komunikacijske sposobnosti

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovani/a trener/ica online aktivnosti će na planiranju i organizaciji aktivnosti raditi od 8. do 13. decembra 2022. Usluga će biti isplaćena u skladu s izvršenjem zadatka.

 1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba da sadrži:

 • CV s detaljnim informacijama o relevantnom prethodnom iskustvu
 • Metodologiju i kurikulum treninga

3.2. Ocjena prijedloga

 • Ugovarač će odabrati konsultanta na osnovu relevantnih iskustava i referenci, a u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3. Kvalifikacije i vještine, te kompletiranom dokumentacijom iz 3.1. ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresirani kandidati/kinje treba da pošalju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na email-adresu: adin@infohouse.ba ili na adresu: Ulica Valtera Perića, br. 16, 71.000 Sarajevo, BiH, uz obaveznu naznaku referentnog broja: UNICEF\1.2.1.\2022

Rok za prijavu: do  6. decembra 2022, do kraja dana.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.