Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV – FIRMA ZA ŠTAMPU I DOSTAVU LETAKA

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE traži firmu za kratkoročni angažman koji podrazumijeva štampanje i dostavu letaka za potrebe UNICEF-ovog projekta „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovnih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“, koji se sprovodi u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE.

Referentni broj: UNICEF-2.2.4./2022

 1. O PROJEKTU

Ured Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (UNICEF) provodi projekat „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“. Riječ je o regionalnom projektu u koji je uključeno nekoliko zemalja, a koji UNICEF realizuje u saradnji s organizacijom The Behavioural Insights Team iz Londona, dok se aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH) ostvaruju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE. Projekat se bavi redovnom vakcinacijom djece u BiH, fokusirajući se na imunizacijske procese u TK, naročito na MRP vakcinu, kao vakcinu koja ima najniži procenat zastupljenosti u poređenju s drugim obaveznim vakcinama u BiH.

Projekat se sastoji iz nekoliko faza:

 1. Istraživanje i analiza podataka;
 2. Osmišljavanje malih lokalnih intervencija i njihova realizacija;
 3. Analiza rezultata intervencija i njihovo prilagođavanje i
 4. Sveobuhvatna procjena rezultata kako bi se došlo do zaključaka koji su to mehanizmi i strategije koji najbolje doprinose unapređenju statusa redovne imunizacije.

Osnovni cilj projekta je jačanje i unapređenje procesa redovne imunizacije, s posebnim fokusom na MRP vakcinu. Krajnji rezultat trebao bi biti osmišljavanje praktičnih rješenja za unaprjeđenje stope redovne vakcinacije i povjerenja u proces imunizacije.

Trajanje projekta: 01.07.2022. – 31.03.2023. godine

 1. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažovanja

Usluge firme koje podrazumijevaju štampanje i dostavljanje letaka potrebnih za provođenje projektne aktivnosti.

2.2. Opis poslova

Očekuje se da će angažovana firma realizovati sljedeće aktivnosti:

– Štampanje letaka u skladu s prethodno dostavljenim vizualima (dva vizuala). Osnovne karakteristike letaka:

 • Dimenzija – A5
 • Jednostrana štampa u boji
 • Gramaža – 120 – 140  g/m² sa sjajnim finišom
 • Količina – 500 komada

– Dostavljanje probnog otiska na unaprijed dogovorenu adresu (područje Tuzle ili Sarajeva);

– Korigovanje materijala (u slučaju potrebe);

– Dostavljanje letaka na unaprijed dogovorenu adresu (područje Tuzle) i u skladu s unaprijed dogovorenim rokom.

– Ostvarivanje redovne komunikacije s projektnom koordinatoricom, a sa ciljem što uspješnije realizacije zadataka.

2.3. Kvalifikacije i vještine

– Minimalno pet godina postojanja i profesionalnog iskustva firme;

– Mogućnost štampanja letaka i dostave na unaprijed dogovorenu adresu;

– Ažurnost, organizacijske sposobnosti i fleksibilnost kada je riječ o unaprijed definisanim rokovima.

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovana firma pružit će uslugu printanja i dostave letaka krajem novembra ili početkom decembra,  odnosno u skladu s unaprijed dogovorenim rokovima. Plaćanje se vrši po završenom zadatku u skladu s prethodno potpisanim ugovorom  i izdatom fakturom.

 1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba sadržavati: 

– Referentni broj;

– Detaljne informacije o firmi i relevatnom prošlom iskustvu;

– Ponudu sa cijenama usluga (printanje i dostava) izraženim u domaćoj valuti i

– Portfolio radova i druge reference.

3.2. Ocjena prijava

Ugovarač će odabrati firmu na osnovu relevantnih iskustava i referenci, a u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3. Kvalifikacije i vještine, te kompletiranom dokumentacijom iz fragmenta 3.1. ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave 

Zainteresovani kandidati treba da pošalju/dostave svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: milica@infohouse.ba ili na adresu:  Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo, BiH (poštom ili lično) uz obaveznu naznaku referentnog broja.

Rok za prijavu: 28.11.2022, do 17:00 sati.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.