Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV – Treneri_ice aktivnosti (2 osobe)

javni-poziv

Datum: 9. novembra 2022.

Fondacija INFOHOUSE kao partnerska organizacija traži kandidate/kinje za kratkoročni angažman kao trenere/ice aktivnosti u okviru UNICEF-ovog projekta Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu.

 1. Pozicija: Treneri/ice aktivnosti
 2. Mjesto izvođenja: Kakanj i Bijeljina
 3. Naziv projekta: Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu
 4. Period angažmana: od 20. do 30. novembra

Referentni broj: UNICEF-1.1.2.\2022

 1. O PROJEKTU

Međunarodni dječji fond Ujedinjenih naroda za hitne slučajeve (UNICEF) u šest država Zapadnog Balkana radi na inicijativi pod nazivom: Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu. Cilj inicijative je povećanje svijesti o nivou zagađenosti zraka te njegovim štetnim utjecajima na zdravstveno stanje i dobrobit djece i mladih, tako što će se mladi pokrenuti da se zalažu za rješenja protiv zagađenosti vazduha u njihovim lokalnim zajednicama. Takođe, cilj inicijative je promoviranje kulture inovacija o upotrebi podataka prilikom podizanja svijesti i promoviranja razvoja vještina koje se tiču reduciranja nivoa zagađenosti zraka.

U okviru ove veće UNICEF-ove inicijative, INFOHOUSE će raditi s mladima iz odabranih područja na izgradnji vještina društvene angažiranosti. Osim koordinatora aktivnosti i mentora za konkretne inicijative i poduhvate, potrebni su i treneri aktivnosti koji bi djeci i mladima pomagali u ovladavanju vještinama koje su potrebne kako bi se pristupilo smislenim kampanjama zagovaranja, a kojima će se moći koristiti i nakon završetka projekta, i koji bi aktivno podržavali učesnike u osmišljavanju metoda za poboljšanje kvaliteta zraka u lokalnim zajednicama iz koji dolaze. Osnovni cilj projekta je podizanje svijesti među djecom i mladima o zagađenosti zraka i njihovo angažiranje u osmišljavanju praktikabilnih rješenja za unapređenje kvaliteta zraka.

 1. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažiranja

Usluge trenera/ice aktivnosti potrebne za provođenje ovog dijela projekta podrazumijevaju aktivno vođenje treninga. Cilj radionica je da se mladima iz Bijeljine i Kaknja pomogne da što bolje shvate važnost ovakvih kampanja te da im se pomogne u osmišljavanju načina kako da doprinesu poboljšanju čistoće zraka u lokalnim zajednicma iz kojih dolaze. To podrazumijeva potpunu asistenciju, angažiranost i posvećenost. Svrha treninga je osnažiti mlade, te im ponuditi tehnike i alate na osnovu kojih će, u okviru projekta, realizirati vlastite zagovaračke kampanje u vezi s problemom zagađenog zraka u njihovim lokalnim zajednicama.

2.2. Opis poslova

Očekuje se da će angažirane osobe aktivno sudjelovati na treninzima u Kaknju i Bijeljini, što podrazumijeva:

 • Osmisliti i implementirati trening prema UNICEF-ovoj PODIUM metodologiji, koja podrazumijeva sljedeće module:

Modul 1 – Analiziranje potreba zajednice

Modul 2 – Davanje prioriteta potrebama zajednice

Modul 3 – Kreiranje zahtjeva za zagovaranjem

Modul 4 – Mapiranje zainteresovanih strana

Modul 5 –  Taktike zagovaranja

Modul 6 – Osmišljavanje i modeliranje kampanje

Modul 7 – Upravljanje budžetom

 • Prenijeti ključna znanja mladima koristeći tehnike i alate podučavanja
 • Napraviti izvještaj sa održanih treninga i provesti evaluaciju
 • Razviti s mladima dokument za zagovaračke kampanje u lokalnim zajednicama
 • Pomoći madima u osmišljavanju zagovaračkih kampanja o zagađenom zraku
 • Izraditi izvještaj o obavljenom poslu 

2.3. Kvalifikacije i vještine

 • Univerzitetsko obrazovanje
 • Višegodišnje iskustvo u osmišljavanju i provođenju zagovaračkih kampanja
 • Veoma dobro poznavanje ekoloških tema, posebno tema zagađenja zraka
 • Dugogodišnje iskustvo u vođenju radionica
 • Poželjno iskustvo u radu s djecom i mladima
 • Organizacijske i komunikacijske sposobnosti

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovani/e koordinatori/ice aktivnosti će na planiranju i organizaciji aktivnosti raditi od 20. do 30. novembra 2022. Usluga će biti isplaćena u skladu sa izvršenjem zadatka.

 1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba da sadrži:

 • CV s detaljnim informacijama o relevantnom prethodnom iskustvu
 • Metodologiju i kurikulum treninga

3.2. Ocjena prijedloga

Ugovarač će odabrati konsultanta na osnovu relevantnih iskustava i referenci, a u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3. Kvalifikacije i vještine, te kompletiranom dokumentacijom iz 3.1. ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresirani kandidati treba da pošalju svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: adin@infohouse.ba ili na adresu: Ulica Valtera Perića, br. 16, 71.000 Sarajevo, BiH, uz obaveznu naznaku referentnog broja: UNICEF-1.1.2.\2022

Rok za prijavu: 18. 11. 2022, do 17:00 sati.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.