Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV – Mentori aktivnosti (2 osobe)

javni-poziv

Datum: 7. novembra 2022.

Fondacija INFOHOUSE kao partnerska organizacija traži kandidata/kinju za kratkoročni angažman kao mentora/ice aktivnosti u okviru UNICEF-ovog projekta Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu.

 1. Pozicija: Mentori/ice aktivnosti
 2. Mjesto izvođenja: Jedan mentor na području Kaknja, jedan na području Bijeljine
 3. Naziv projekta: Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu
 4. Period angažmana: od 24. novembra 2022. do 24. januara 2023.

Referentni broj: UNICEF-2.2.1.\2022

 1. O PROJEKTU

Međunarodni dječji fond Ujedinjenih naroda za hitne slučajeve (UNICEF) u šest država Zapadnog Balkana radi na inicijativi pod nazivom: Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu. Cilj inicijative je povećanje svijesti o nivou zagađenosti zraka te njegovim štetnim utjecajima na zdravstveno stanje i dobrobit djece i mladih, tako što će se mladi pokrenuti da se zalažu za rješenja protiv zagađenosti vazduha u njihovim lokalnim zajednicama. Takođe, cilj inicijative je promoviranje kulture inovacija o upotrebi podataka prilikom podizanja svijesti i promoviranja razvoja vještina koje se tiču reduciranja nivoa zagađenosti zraka.

U okviru ove veće UNICEF-ove inicijative, INFOHOUSE će raditi s mladima iz odabranih područja na izgradnji vještina društvene angažiranosti. Osim koordinatora aktivnosti za konkretne inicijative i poduhvate, potrebni su i eksperti iz ekologije kao mentori aktivnosti koji bi djeci i mladima prenijeli znanje iz ekološkog područja te im pomagali u ovladavanju vještinama koje su potrebne kako bi se pristupilo smislenim kampanjama zagovaranja, a kojima će se moći koristiti i nakon završetka projekta, i koji bi aktivno podržavali učesnike u osmišljavanju metoda za poboljšanje kvaliteta zraka u lokalnim zajednicama iz koji dolaze. Osnovni cilj projekta je podizanje svijesti među djecom i mladima o zagađenosti zraka i njihovo angažiranje u osmišljavanju praktikabilnih rješenja za unapređenje kvaliteta zraka.

 1. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažiranja

Usluge mentora/ice aktivnosti potrebne za provođenje ovog dijela projekta podrazumijevaju rad s mladim ljudima na osmišljavanju i provođenju kampanja u lokalnim zajednicama, te posredovanje komunikacije sa projekt koordinatorom i koordinatorima aktivnosti. Mentori i mentorice će tokom cijelog procesa osmišljavanja kampanja, nabavke materijala za kampanju, pa do implementiranja kampanje biti na raspolaganju mladima i Ugovaraču.

2.2. Opis poslova

Očekuje se da će angažirane osobe aktivno sudjelovati u osmišljavanju i provođenju kampanja mladih sa područja Kaknja i Bijeljini, što podrazumijeva:

 • Mmentori_ice će koordinirati po tri grupe od pet mladih i njihove zagovaračke kampanje
 • Mentori_ice će izvještavati o napretku kampanja i procesu realizacije
 • Mladima će davati zadatke i pratiti njihovu realizaciju
 • Osnaživat će mlade i animirati ih da svakodnevno realiziraju zadatke
 • Redovno će održavati sastanke s mladim ljudima
 • Po završetku poslovnih aktivnosti izvjestit će projektni tim o postignutim rezultatima
 • Sudjelovat će u procesu organizacije finalne svečane konferencije

2.3. Kvalifikacije i vještine

 • Univerzitetsko obrazovanje ili više od 5 godina aktivističkog djelovanja u lokalnoj zajednici Bijeljina ili Kakanj
 • Iskustvo u radu s mladima i/ili djecom
 • Poželjno iskustvo u koordiniranju projekata
 • Poželjno iskustvo rada u nevladinim organizacijama
 • Organizacijske i komunikacijske sposobnosti 

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovani/e koordinatori/ice radit će na aktivnostima od 24. novembra 2022. do 24. januara 2023. Usluga će biti isplaćena u skladu sa izvršenjem zadatka.

 1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba da sadrži:

 • CV s detaljnim informacijama o relevantnom prethodnom iskustvu
 • Pismo namjere

3.2. Ocjena prijedloga

Ugovarač će odabrati konsultanta na osnovu relevantnih iskustava i referenci, a u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3. Kvalifikacije i vještine, te kompletiranom dokumentacijom iz 3.1. ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresirani kandidati treba da pošalju svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: adin@infohouse.ba  ili na adresu: Ulica Valtera Perića, br. 16, 71.000 Sarajevo, BiH, uz obaveznu naznaku referentnog broja: UNICEF-2.2.1.\2022

Rok za prijavu: 18. 11. 2022, do 17:00 sati.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.