Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV – Koordinatori aktivnosti (2 osobe)

javni-poziv

Datum: 7. novembra 2022.

Fondacija INFOHOUSE kao partnerska organizacija traži kandidata/kinju za kratkoročni angažman kao koordinatore/ice aktivnosti u okviru UNICEF projekta „Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu“.

 1. Pozicija: Koordinatori/ice aktivnosti
 2. Mjesto izvođenja: Sarajevo (sa povremenim putovanjima u Kakanj i Bijeljinu)
 3. Naziv projekta: Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu
 4. Period angažmana: Koordinator aktivnosti 1 (od 16. novembra 2022. do 7. februara 2023.); Koordinator aktivnosti 2 (od 16. novembra 16. decembra 2022.)

Referentni broj – Koordinator aktivnosti 1: UNICEF-1.1.1.\2022

Referentni broj – Koordinator aktivnosti 2: UNICEF-2.1.1.\2022

 1. O PROJEKTU

Međunarodni dječji fond Ujedinjenih naroda za hitne slučajeve (UNICEF) u šest država Zapadnog Balkana radi na inicijativi pod nazivom: Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu. Cilj inicijative je povećanje svijesti o nivou zagađenosti zraka te njegovim štetnim utjecajima na zdravstveno stanje i dobrobit djece i mladih, tako što će se mladi pokrenuti da se zalažu za rješenja protiv zagađenosti vazduha u njihovim lokalnim zajednicama. Takođe, cilj inicijative je promoviranje kulture inovacija o upotrebi podataka prilikom podizanja svijesti i promoviranja razvoja vještina koje se tiču reduciranja nivoa zagađenosti zraka.

U okviru ove veće UNICEF-ove inicijative, INFOHOUSE će raditi s mladima iz odabranih područja na izgradnji vještina društvene angažiranosti. Bazu ovakvog djelovanja čini podrška djeci i mladima u tome kako se zalagati za potrebe i prava svojih zajednica i kako zahtijevati bliži/potpuniji nadzor nad kvalitetom vazduha, kao i ovladavanje vještinama koje su potrebne kako bi se pristupilo smislenim kampanjama zagovaranja, a kojima će se moći koristiti i nakon završetka projekta. Osnovni cilj projekta je podizanje svijesti među djecom i mladima o zagađenosti vazduha i njihovo angažiranje u osmišljavanju praktikabilnih rješenja za unapređenje kvaliteta vazduha.

 1. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažovanja

Usluge koordinatora/ica aktivnosti potrebne za provođenje ovog dijela projekta podrazumijevaju osmišljavanje i organiziranje uživo i online treninga na kojima će mladima iz općina Bijeljina i Kakanj biti prenesena znanja iz domena ekologije, javnog i medijskog zagovaranja. Svrha radionica je osnažiti mlade, te im ponuditi tehnike i alate na osnovu kojih će, u okviru projekta, realizirati vlastite zagovaračke kampanje u vezi sa problemom zagađenog zraka u njihovim lokalnim zajednicama.  Angažirane osobe će također biti zaduženi za organizaciju završne konferencije na kojoj će se predstaviti rezultati aktivnosti.

2.2. Opis poslova

Očekuje se da će angažirane osobe koordinirati aktivnostima u vezi s organiziranjem radionica u Kaknju i Bijeljini, što podrazumijeva:

 • Pronalazak učesnika u radionici (djeca i mladi iz lokalnih zajednica)
 • Organiziranje dvije radionice koje će se održati uživo i dvije radionice koje će se održati online
 • Komunikacija s mentorima, trenerima i učesnicima
 • Poziv za medije
 • Komunikacija sa zainteresiranim učesnicima na društvenim mrežama
 • Social media report
 • Izvještaj o učincima radionica/treninga
 • Organiziranje završne konferencije na kojoj će se predstaviti rezultati aktivnosti
 • Poštovanje postavljenih rokova koji se tiču ostvarivanja predviđenih aktivnosti
 • Redovna komunikacija s projektnim koordinatorom

 2.3. Kvalifikacije i vještine

 • Formalno univerzitetsko obrazovanje iz društvenih nauka
 • Poznavanja logike i jezika nevladinih organizacija
 • Iskustvo u koordinaciji projektnih aktivnosti
 • Sudjelovanje u UNICEF-ovim projektima u Bosni i Hercegovini ili projektima drugih internacionalnih organizacija koji rade sa mladima
 • Organizacijske i komunikacijske sposobnosti

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovani/a koordinator/ica 1 aktivnosti će na planiranju i organizaciji aktivnosti raditi od 16. novembra 2022. do 7. februara 2023., angažovani/a koordinator/ica 2 će na planiranju i organizaciji aktivnosti raditi od 16. novembra 2022. do 16. januara 2023. Usluga će biti isplaćena u skladu sa izvršenjem zadatka.

 1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba da sadrži:

– CV s detaljnim informacijama o relevantnom prethodnom iskustvu

– Pismo namjere

3.2. Ocjena prijedloga

Ugovarač će odabrati konsultanta na osnovu relevantnih iskustava i referenci, a u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3 Kvalifikacije i vještine, te kompletiranom dokumentacijom iz 3.1 ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresirani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: adin@infohouse.ba ili na adresu: Ulica Valtera Perića, br. 16, 71.000 Sarajevo, BiH, uz obaveznu referentnog broja:

Koordinator aktivnosti 1: UNICEF-1.1.1.\2022

Koordinator aktivnosti 2: UNICEF-2.1.1.\2022

Rok za prijavu: 14. 11. 2022, do 17:00 sati.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.