Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV – Firma za nabavku, apliciranje dizajna i printanje promotivnih materijala

javni-poziv

Datum: 7. novembra 2022.

Fondacija INFOHOUSE kao partnerska organizacija traži firmu za kratkoročni angažman za nabavku, apliciranje dizajna i printanje promotivnih materijala koji će se upotrebljavati u okviru UNICEF-ovog projekta Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu.

 1. Pozicija: Registrovana firma
 2. Mjesto izvođenja: Sarajevo
 3. Naziv projekta: Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu
 4. Period angažmana: od 16. novembra do 16. decembra 2022.

Referentni broj: UNICEF-1.1.5.\2022

1. OPIS PROJEKTA

Međunarodni dječji fond Ujedinjenih naroda za hitne slučajeve (UNICEF) u šest država Zapadnog Balkana radi na inicijativi pod nazivom: Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu. Cilj inicijative je povećanje svijesti o nivou zagađenosti zraka te njegovim štetnim utjecajima na zdravstveno stanje i dobrobit djece i mladih, tako što će se mladi pokrenuti da se zalažu za rješenja protiv zagađenosti zraka u njihovim lokalnim zajednicama. Kako bi učesnici bili što bolje informirani o aktivnostima u sklopu ovog projekta, radionice kao i ukupni angažman potrebno je obogatiti promotivnim materijalima (kao što su: olovke, notesi, majice, boce za vodi, torbe) koji će im pomoći da bolje/potpunije shvate cilj projekta te da im se omogući primjenjivanje metoda i ostvarivanje ideja za poboljšanje kvaliteta zraka. Takođe, cilj inicijative je promoviranje kulture inovacija o upotrebi podataka prilikom podizanja projekta pri čemu promotivni materijali mogu imati veliki značaj. 

 1. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažiranja

Usluge firme za nabavku, apliciranje dizajna i printanje promotivnih materijala potrebnih za provođenje projektnih aktivnosti.

2.2. Opis poslova

Očekuje se da će angažirana firma obaviti aktivnosti u vezi s proizvodnjom promotivnog materijala, što podrazumijeva:

 • Nabavljanje promotivnih materijala (majica, boca za vodu, notesa, olovaka i tote bags)
 • Apliciranje dizajna na promotivne materijale
 • Dostavljanje probnih otisaka
 • Korigiranje materijala (u slučaju da je potrebno)
 • Dostavljanje promotivnih materijala
 • Izraditi izvještaj o obavljenom poslu

2.3. Kvalifikacije i vještine

 • Više od pet godina postojanja i profesionalnog iskustva kompanije
 • Iskustvo u nabavci, apliciranju dizajna na promotivne materijale, mogućnost štampanja materijala ili iskustvo u posredovanju ovih poslova
 • Ažurnost i organizacijske sposobnosti
 • Fleksibilnost u reproduciranju materijala (prema potrebi ukupnih aktivnosti koje se tiču radionica)

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovana firma za ovu aktivnost radit će na proizvodnji potrebnog materijala od 16. novembra do 16. decembra 2022. Usluga će biti isplaćena u skladu sa izvršenjem zadatka.

 1. IZVJEŠTAVANJE

Angažirana firma će biti u redovnoj komunikaciji s Ugovaračem te će se konsultovati s njim prilikom izrade promotivnog materijala. Angažovana firma će isporučiti materijal u punoj količini najkasnije sedam dana od dana potpisivanja ugovora. Korespondencija će se odvijati imejlom.

 1. ISPORUKA

Angažirana firma isporučit će traženi promotivni materijal na adresu Fondacije INFOHOUSE: Ulica Valtera Perića, br. 16, 71.000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 1. PRIJAVA

6.1. Prijava treba da sadrži:

 • Dostaviti ponudu sa cijenama usluga
 • Dostaviti portfolio radove i druge reference

6.2. Ocjena prijedloga

Ugovarač će odabrati firmu na osnovu relevantnih iskustava i referenci, a u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3. Kvalifikacije i vještine, te kompletiranom dokumentacijom iz fragmenta 6.1. ovog dokumenta.

6.3. Postupak prijave

Zainteresirani kandidati treba da pošalju svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: adin@infohouse.ba ili na adresu: Ulica Valtera Perića, br. 16, 71.000 Sarajevo, BiH uz naznaku referentnog broja: UNICEF-1.1.5.\2022

Rok za prijavu: 14. 11. 2022, do 17:00 sati.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.