Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV – Dizajner_ica promotivnog materijala

javni-poziv

Datum: 7. novembra 2022.

Fondacija INFOHOUSE kao partnerska organizacija traži dizajnera za kratkoročni angažman za osmišljavanje i dizajniranje promotivnih materijala koji će se upotrebljavati u okviru UNICEF-ovog projekta Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu.

 1. Pozicija: Dizajner_ica promotivnog materijala
 2. Mjesto izvođenja: Sarajevo
 3. Naziv projekta: Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu
 4. Period angažmana: od 16. novembra 2022. do 7. februara 2023. godine

Referentni broj: UNICEF-1.1.6.\2022

 1. O PROJEKTU

Međunarodni dječji fond Ujedinjenih naroda za hitne slučajeve (UNICEF) u šest država Zapadnog Balkana radi na inicijativi pod nazivom: Angažman mladih za poboljšanje kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu. Cilj inicijative je povećanje svijesti o nivou zagađenosti zraka te njegovim štetnim utjecajima na zdravstveno stanje i dobrobit djece i mladih, tako što će se mladi pokrenuti da se zalažu za rješenja protiv zagađenosti zraka u njihovim lokalnim zajednicama. Kako bi učesnici bili što bolje informirani o aktivnostima u sklopu ovog projekta potrebno je dizajnirati promotivni materijal (kao što su: olovke, notesi, majice, boce za vodu, torbe) koji će im pomoći da bolje/potpunije shvate cilj projekta te da im se omogući primjenjivanje metoda i ostvarivanje ideja za poboljšanje kvaliteta zraka.

 1. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažiranja

Usluge dizajnera promotivnog materijala potrebne za provođenje ovog dijela projekta podrazumijevaju osmišljavanje i dizajniranje materijala koji će se upotrijebiti za promoviranje inicijative o angažiranosti mladih u poboljšanju kvaliteta zraka na Zapadnom Balkanu, a u komunikaciji s Ugovaračem.

2.2. Opis poslova

Očekuje se da će angažirana osoba (u ovom slučaju dizajner) obaviti aktivnosti u vezi s proizvodnjom promotivnog materijala, što podrazumijeva:

 • Osmišljavanje vizuelnog identiteta radionice
 • Osmišljavanje promotivnog materijala
 • Dizajniranje promotivnog materijala (majice, torbe, notesi, olovke, boce za vodu, i tako dalje)
 • Dostavljanje primjera izgleda promotivnog materijala
 • Korigiranje materijala (u slučaju da je potrebno, u skladu s uputama Ugovarača)
 • Dostavljanje finalne verzije izgleda promotivnog materijala
 • Rad u skladu s vodičem UNICEF organizacija za vidljivost
 • Izraditi izvješaj o obavljenom poslu

2.3. Kvalifikacije i vještine

 • Fakultetsko obrazovanje iz domena grafičkog dizajna, priznati certifikati dizajna ili više od pet godina radnog iskustva
 • Iskustvo u radu sa UNICEF organizacijom u skladu sa vodičem za vidljivost ove organizacije
 • Ažurnost i organizacijske sposobnosti
 • Fleksibilnost u dizajniranju i redizajniranju materijala (prema potrebi aktivnosti koje se tiču radionica/treninga i ukupnih potreba projekta u angažiranju učesnika/ca u poboljšanju kvaliteta zraka u BiH)

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažirana osoba za ovu aktivnost radit će na dizajniranju potrebnog materijala od 16. novembra do 7. februara 2023. Usluga će biti isplaćena u skladu sa izvršenjem zadatka.

 1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba da sadrži:

 • CV i portfolio radova

3.2. Ocjena prijedloga

Ugovarač će odabrati firmu na osnovu relevantnih iskustava i referenci, a u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3. Kvalifikacije i vještine, te kompletiranom dokumentacijom iz fragmenta 6.1. ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresirani kandidati treba da pošalju svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: adin@infohouse.ba ili na adresu: Ulica Valtera Perića, br. 16, 71.000 Sarajevo, BiH, uz obaveznu naznaku referentnog broja: UNICEF-1.1.6.\2022

Rok za prijavu: 14.11. 2022, do 17.00 sati.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.