Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

FONDACIJA INFOHOUSE DIO UNICEF PROJEKATA KOJI DOPRINOSI IMUNIZACIJI DJECE

311567298_5816187848424066_921257949372278750_n

Fondacija INFOHOUSE provode projekat „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“ koji finansira Ured Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (UNICEF BiH).

Riječ je o regionalnom projektu u koji je uključeno nekoliko zemalja, a koji UNICEF realizuje u saradnji s organizacijom The Behavioural Insights Team iz Londona, dok se aktivnosti u BiH ostvaruju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE.

Projekat se bavi redovnom vakcinacijom djece u BiH, fokusirajući se na imunizacijske procese u TK, naročito na MRP vakcinu, kao vakcinu koja ima najniži procenat zastupljenosti u poređenju s drugim obaveznim vakcinama u BiH i podrazumijeva nekoliko faza:

  1. Istraživanje i analiza podataka;
  2. Osmišljavanje malih lokalnih intervencija i njihova realizacija;
  3. Analiza rezultata intervencija i njihovo prilagođavanje i
  4. Sveobuhvatna procjena rezultata kako bi se došlo do zaključaka koji su to mehanizmi i strategije koji najbolje doprinose unapređenju statusa redovne imunizacije.

Osnovni cilj projekta je jačanje i unapređenje procesa redovne imunizacije, s posebnim fokusom na MRP vakcinu. Krajnji rezultat trebao bi biti osmišljavanje praktičnih rješenja za unaprjeđenje stope redovne vakcinacije i povjerenja u proces imunizacije.