Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Fondacija INFOHOUSE i Ministarstvo sigurnosti BiH u zajedničkom projektu doprinosa gender mainstreamingu

businesswoman-1901130_1280

Fondacija INFOHOUSE i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine započelu su implementaciju projekta „Rodna perspektiva za odgovorne institucije u sektoru sigurnosti“. Projekat financijski podržava Američka ambasada u BiH s ciljem doprinosa procesima gender mainstreaminga.  

Uspostavljanjem Koordinacijskog odbora za ravnopravnost spolova 2020 (Odbor), Ministarstvo je potvrdilo svoju predanost rodno osviještenoj politici. No, trenutno, uprkos najboljoj volji, Koordinacijski odbor nema finansijskih i ljudskih resursa da na adekvatan način odgovori svim institucionalnim obvezama vezanim za Zakon o ravnopravnosti spolova BiH, Gender plan BiH itd.

Fondacija INFOHOUSE će pomoći Odboru da izgraditi svoje znanje i bazu podataka. Ova saradnja između vladinih i nevladinih organizacija pomoći će integraciji rodne perspektive u sektor sigurnosti i osnažiti ih.

Ministarstvo sigurnosti BiH opredijeljeno je za implementaciju Rezolucije 1325 SB UN-a „Žene, mir i sigurnost“, Istanbulske konvencije i Gender akcionog plana BiH. No, činjenica je da gender mainstreaming u ovoj instituciji još uvijek nije u potpunosti zaživio. Rodno osviještena politika još uvijek je nisko na listi prioriteta.

Podaci Mreže žena policajaca u BiH pokazuju da niti jedna žena nije na najvišoj poziciji u policiji, što znači da u 16 policijskih agencija niti jedna žena nije direktorica, komesarka ili zamjenica.

Procesi izgradnje demokratije unutar institucija ostat će djelomični i manjkavi ako nastave isključivati ​​ili marginalizirati žene, i kao protagonistice i kao korisnice demokratskih promjena. Jedna od glavnih prepreka razumijevanju rodne ravnopravnosti kao dijela demokratskih političkih procesa je nizak nivo shvatanja da je rodna ravnopravnost ključni preduslov za povećanje operativne učinkovitosti u sektoru sigurnosti.