Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV – KOORDINATOR/ICA RADIONICE

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE traži koordinatora/icu radionice u okviru UNICEF-ovog projekta „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“ čije aktivnosti se realizuju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE.

Referentni broj: UNICEF-2.1.3./2022

  1. O PROJEKTU

Ured Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (UNICEF) provodi projekat „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“. Riječ je o regionalnom projektu u koji je uključeno nekoliko zemalja, a koji UNICEF realizuje u saradnji s organizacijom The Behavioural Insights Team iz Londona, dok se aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH) ostvaruju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE.

Projekat se bavi redovnom vakcinacijom djece u BiH, fokusirajući se na imunizacijske procese u TK, naročito na MRP vakcinu, kao vakcinu koja ima najniži procenat zastupljenosti u poređenju s drugim obaveznim vakcinama u BiH.

Projekat se sastoji iz nekoliko faza:

  1. Istraživanje i analiza podataka;
  2. Osmišljavanje malih lokalnih intervencija i njihova realizacija;
  3. Analiza rezultata intervencija i njihovo prilagođavanje i
  4. Sveobuhvatna procjena rezultata kako bi se došlo do zaključaka koji su to mehanizmi i strategije koji najbolje doprinose unapređenju statusa redovne imunizacije.

Osnovni cilj projekta je jačanje i unapređenje procesa redovne imunizacije, s posebnim fokusom na MRP vakcinu. Krajnji rezultat trebao bi biti osmišljavanje praktičnih rješenja za unaprjeđenje stope redovne vakcinacije i povjerenja u proces imunizacije.

Trajanje projekta: 01.07.2022. – 31.03.2022. godine

     2. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažovanja

Usluge koordinatora/ice potrebne za organizaciju radionice u okviru UNICEF-ovog projekta „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“.

2.2. Opis poslova

Od angažovanog/e koordinatora/ice očekuje se organizacija radionice, što podrazumijeva:

– Kreiranje liste potencijalnih učesnika/ca u skladu s unaprijed dostavljenim uputama i slanje na odobrenje, te pronalaženje dodatnih/zamjenskih učesnika/ca ukoliko se stvori potreba;

– Uspostavljanje kontakta s potencijalnim učesnicima, slanje pozivnica i obezbjeđivanje njihovog prisustva na radionici;

– Redovno informisanje projektne koordinatorice o broju potvrda od strane učesnika;

– Poštovanje unaprijed postavljenih rokova;

– Prisustvo radionici i koordinacija i

– Dostavljanje izvještaja u pisanoj elektronskoj formi o realizovanim aktivnostima.

2.3. Kvalifikacije i vještine

– Formalno univerzitetsko obrazovanje u oblasti društvenih nauka;

– Najmanje tri godine iskustva u oblasti organizacije događaja i radionica;

– Prethodno iskustvo rada s internacionalnim organizacijama i

– Razvijene organizacijske i komunikacijske vještine.

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovani/a koordinator/ica pružit će uslugu organizacije radionice tokom oktobra, a u skladu s unaprijed određenim datumom održavanja. Plaćanje se vrši po završenom zadatku.

  1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba sadržavati:

– Referentni broj;

– CV sa detaljnim informacijama o relevantnom prošlom iskustvu;

–  2 reference s punim kontaktom;

– Ponudu i

– Propratno pismo.

3.2. Ocjena prijava

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu profesionalnog iskustva ponuđača, u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3 „Kvalifikacije i vještine“, te na osnovu dokumentacije iz stavke 3.1. ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresovani kandidati treba da pošalju/dostave svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: milica@infohouse.ba ili na adresu:  Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo, BiH (poštom ili lično) uz obaveznu naznaku referentnog broja.

Rok za prijavu: 21.09.2022. godine do 17:00h

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.