Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJA

image00038

Memorandum o saradnji na unapređenju pristupa finansijama i programima za pokretanje biznisa žena, žrtava porodičnog nasilja potpisali su danas u Sarajevu Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine,  Federalni zavod za zapošljavanje, Fondacija INFOHOUSE i Udruženje građana “Budućnost.   

Memorandum je potpisan u okviru projekta „Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena žrtava nasilja u porodici” koji finansira Evropska unija, a implementiraju Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva i Udruženje građana “Budućnost” iz Modriče kako bi se, kroz pokretanje vlastitih biznisa, ekonomski osnažile žene koje su preživjele porodično nasilje.

Alessandro De Giacomo, službenik za politička pitanja Evropske unije u BiH poručio je da je neophodna podrška svih kako bismo se izborili s problemom nasilja u porodici: EU legislativa prepoznaje ovaj problem i kroz pravne akte pruža zaštitu žrtvama. Ono što je problematično kada su u pitanju žene žrtve nasilja u BiH, jeste da za njih ne postoji sistemska i ekonomska podrška stoga su projekti ekonomskog osnaživanja žena iznimno važni.  EU kontinuirano finansira projekte koji pružaju konkretnu podršku, ali su i okidač za promjene”, rekao je De Giacomo.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je kroz programe Federalnog zavoda za zapošljavanje i uz podršku Gender centra Federacije BiH radila na razvoju programa podrške za žene žrtve nasilja. Upravo kroz rano prepoznavanje problema rodno zasnovanog nasilja i sprovedbu adekvatnih programa za njihovu prevenciju, položaj žena žrtava nasilja u Bosni i Hercegovini se u posljednjih nekoliko godina značajno poboljšao, kazala je Lejla Hodović iz Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine.

Direktorica Fondacije INFOHOUSE Dženana Alađuz kazala je kako je problem nasilja nad ženama široko rasprostranjen kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, te da samo zajednički, institucije i nevladine organizacije mogu rješavati ovaj problem: „Važno je napomenuti da je svaka druga žena nekad u životu doživjela neki oblik nasilja, a da svaka deseta žena trenutno doživljava nasilje. Riječ je o iznimno marginaliziranoj skupini, a tome svjedoči i podatak da je 72% ovih žena nezaposleno. Zato „Biznisom do nezavisnosti”, istakla je Alađuz.

Direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar istakla je kako su u okviru ove institucije donesene karakteristične mjere za zapošljavanje žena žrtava nasilja: „Prema tim mjerama, veći iznos novca ide poslodavcu, kojeg na taj način stimulišemo da zapošljava žene iz ove kategorije. Međutim i dalje je više žena na evidenciji nezaposlenih. Ohrabruje da je ta razlika sada manja, što zasigurno predstavlja pomak prema boljem”, poručila je Lončar.

Prije potpisivanja Memoranduma, održan je i institucionalni sastanak na kome su predstavljeni ključni standardi koji uređuju pitanje ekonomskog osnaživanja žrtava nasilja u porodici te  rezultati analize postojećih programa, kao i preporuke za unapređenje ekonomskog osnaživanja ove ranjive i marginalizirane populacije.

Evropska unija kroz projekat „Ekonomsko i socijalno osnaživanje žena, žrtava nasilja u porodici” pruža direktnu podršku osnaživanju žena ali i doprinosi realizaciji obaveza BiH iz Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (član 18.), Zakona o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/13 i 71/21 – član 31.), te nove sedmogodišnje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027. (u nacrtu).