Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV – KOORDINATOR/ICA AKTIVNOSTI

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE traži koordinatora/icu aktivnosti u okviru UNICEF-ovog projekta „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“ čije aktivnosti se realizuju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE.

Referentni broj: UNICEF-1.1.3./2022

  1. O PROJEKTU

Ured Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (UNICEF) provodi projekat „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“. Riječ je o regionalnom projektu u koji je uključeno nekoliko zemalja, a koji UNICEF realizuje u saradnji s organizacijom The Behavioural Insights Team iz Londona, dok se aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH) ostvaruju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE. Projekat se bavi redovnom vakcinacijom djece u BiH, fokusirajući se na imunizacijske procese u TK, naročito na MRP vakcinu, kao vakcinu koja ima najniži procenat zastupljenosti u poređenju s drugim obaveznim vakcinama u BiH.

Projekat se sastoji iz nekoliko faza:

  1. Istraživanje i analiza podataka;
  2. Osmišljavanje malih lokalnih intervencija i njihova realizacija;
  3. Analiza rezultata intervencija i njihovo prilagođavanje i
  4. Sveobuhvatna procjena rezultata kako bi se došlo do zaključaka koji su to mehanizmi i strategije koji najbolje doprinose unapređenju statusa redovne imunizacije.

Osnovni cilj projekta je jačanje i unapređenje procesa redovne imunizacije, s posebnim fokusom na MRP vakcinu. Krajnji rezultat trebao bi biti osmišljavanje praktičnih rješenja za unaprjeđenje stope redovne vakcinacije i povjerenja u proces imunizacije.

Trajanje projekta: 01.07.2022. – 30.09.2022. godine

  1. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažovanja

Usluge koordinatora/ice aktivnosti potrebne za provođenje prve faze projekta koja podrazumijeva planiranje i organizaciju istraživačkih aktivnosti na području Tuzlanskog kantona (TK), a u skladu sa smjernicama UNICEF-a.

2.2. Opis poslova

Od angažovanog/e koordinatora/ice aktivnosti se očekuje da koordinira istraživačke aktivnosti na području TK. To podrazumijeva:

– Pronalazak sagovornika koji će učestvovati u istraživanju (njegovatelja/ica, pedijatara/ica, medicinskih tehničara i sestara koji su direktno uključeni/e u proces imunizacije i eksperata/kinja u oblasti redovne imunizacije djece);

– Organizaciju online intervjua sa sagovornicima putem ZOOM platforme i pružanje tehničke podrške ukoliko je neophodno;

– Organizaciju i praćenje aktivnosti posmatranja procesa vakcinacije u zdravstvenim ustanovama TK.

– Poštovanje unaprijed postavljenih rokova koji se odnose na realizaciju predviđenih aktivnosti.

– Održavanje redovne komunikacije s projektnom koordinatoricom.

– Dostavljanje izvještaja u pisanoj elektronskoj formi o realizovanim aktivnostima.

2.3. Kvalifikacije i vještine

– Formalno univerzitetsko obrazovanje u oblasti društvenih nauka;

– Najmanje 5  godina iskustva/rada u NVO sektoru;

– Prethodno iskustvo s koordiniranjem ili učešćem u sličnim projektnim aktivnostima;

– Prethodna saradnja sa zdravstvenim ustanovama na području BiH, te rad na projektima koji se tiču zdravstvenih tema i

– Razvijene organizacijske i komunikacijske vještine.

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovani/a koordinator/ica aktivnosti će na planiranju i organizaciji istraživačkih aktivnosti na području TK raditi u periodu od 01.07.2022. do 30.09.2022. godine. Plaćanje se vrši u mjesečnim ratama i uslovljeno je izvršenim zadacima.

  1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba sadržavati:

– Referentni broj;

– CV sa detaljnim informacijama o relevantnom prethodnom iskustvu;

– Dvije reference sa punim kontaktom;

– Ponudu i

– Propratno pismo.

3.2. Ocjena prijava

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu profesionalnog iskustva ponuđača, u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3 „Kvalifikacije i vještine“, te kompletiranom dokumentacijom iz 3.1 ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresovani kandidati treba da pošalju/dostave svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: milica@infohouse.ba ili na adresu:  Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo, BiH (poštom ili lično) uz obaveznu naznaku referentnog broja.

Rok za prijavu: 20.06.2022. godine do 17:00 časova.

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.