Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

BIZNISOM DO NEZAVISNOSTI: Odabrano 18 žena dobitnica sub-granta

Untitled-1

Na osnovu Smjernica za sub-grantove: Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici od 08. jula 2021. godine, a shodno odredbama Projekta „Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici“, finansiranim od strane Europske Unije u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), Evaluacijski odbor Projekta na sjednici održanoj dana, 05. oktobra 2021. godine, izabrao je osamnaest (18) kandidatkinja za dodjelu sub-grantova u vrijednosti od 48.000 EUR.

Sa izabranim kandidatkinjama zaključiće se ugovor o dodjeli sub-grantova u vidu opreme i materijala potrebnih za realizaciju njihovih biznis ideja. Realizacija biznis ideja, odnosno dodjela materijalne podrške vršiće se nakon provedene procedure nabavke, shodno zakonskim odredbama i odredbama Projekta.

Sve izabrane kandidatkinje biće blagovremeno obaviještene o procedurama postupka dodjele materijalne podrške. Ukoliko preostane sredstva nakon dodjele odobrene materijalne podrške za osamnaest (18) prvorangiranih kandidatkinja sa utvrđene rang liste, Odbor Projekta će ista dodijeliti narednim biznis idejama na rang listi.

Evaluacijski odbor Projekta za odabir biznis ideja (u daljem tekstu: Odbor) zaprimio je pristigle prijave po Javnom pozivu od 08. jula 2021. godine za dodjelu podgrantova u ukupnom broju od (tridesetpet) 35 kandidatkinja. Izvršio je pregled i ocjenu pristiglih prijava na osnovu kriterija za bodovanje utvrđenih Smjernicama za sub-grantove: Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici. 

LISTU ODABRANIH KANDIDATKINJA POGLEDAJTE OVDJE!