Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Potpora Europske unije ženama žrtvama nasilja u pokretanju vlastitih biznisa

70a2f0392847dc331972c7d3d3673ab9

Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva i Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče, predstavili su danas u Sarajevu projekt “Ekonomske i socijalne prilike ka neovisnosti žena, žrtava nasilja u porodici”. Projekt je financijski podržan od strane Europske unije, a svrha mu je doprinijeti eliminaciji nasilja i diskriminacije žena žrtava nasilja, kako promicanjem njihovih ekonomskih, tako i socijalnih prava.

U narednih 36 mjeseci koliko će trajati projekt, 40 žena žrtava nasilja, bit će podržano u razvoju njihovih ekonomskih aktivnosti samozapošljavanja, kroz potporu i mentorstvo u pokušaju da ostvare financijsku neovisnost.

„Fondacija INFOHOUSE zahvalna je Europskoj uniji, što smo dobili priliku da osim osiguravanja malih grantova za poslovno osamostaljivanje  40 žena, zagovaramo za promjene u zakonskoj regulativi kako bi osigurali veće poštivanje prava žena“, ističe  Dženana Alađuz, direktorica Fondacije INFOHOUSE.

Kako je istakao Gianluca Vaninni, šef Odjela za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH:Kako je istakao Gianluca Vaninni, šef Odjela za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH: „Nasilje nad ženama je nasilje protiv cijelog čovječanstva i ne smije ga biti nigdje u svijetu. Iskorjenjivanje nasilja nad ženama i adekvatna i efikasna pomoć žrtvama je prvi korak ka globalnom miru, bezbjednosti i prosperitetu. To je preduslov za promociju, zaštitu i ostvarivanje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, demokratije i privrednog rasta“.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova u BiH Samra Filipović-Hadžiabdić kaže kako su načinjeni brojni koraci u posljednjih nekoliko godina kada je u pitanju zaštita žena od nasilja: „Radili smo na usklađivanju zakonodavnog okvira s međunarodnim standardima, donošenje relevantnih strateških dokumenata, uspostavljanje multidisciplinarnog pristupa za zaštitu žrtava, servisi za žrtve nasilja…No, identificirane su i određene slabosti u sustavu, na kojima treba raditi“,  kaže Filipović-Hadžiabdić. 

S dugogodišnjim iskustvom rada u Sigurnoj kući „Modriča“, Biljana Đukić ističe da je nasilje nad ženama najviše prisutno u ruralnim područjima, a da žene rijetko imaju svijest da je riječ o nasilju: „Kada je žena ohrabrena da nešto učini, odnosno da izađe iz  kruga nasilja, onda se suočava s time da nema alternativu, odnosno da nema perspektivu“, smatra Đukić. 

Direktorica UG „Budućnost“ Jelena Mišić zaključuje kako jedino zajedničkim djelovanjem možemo poboljšati uvjete života žena žrtava nasilja i dati im priliku da započnu novi život bez nasilja: „Zbog toga samo zahvalni Europskoj uniji na financijskoj pomoći koju pružaju ženama u BiH“.

Statistike pokazuju da je svaka peta žena u BiH iskusila neki oblik nasilja od svog partnera, a samo je 5,5% njih potražilo pomoć nadležnih institucija. Prema podacima iz osam sigurnih kuća u BiH, žene koje trpe nasilje pretežno dolaze iz obitelji koje imaju niska primanja i nedovoljno su obrazovane, te samim time imaju i manje prilika za zaposlenje.