Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Pokrenuta besplatna pravna pomoć kandidatkinjama na izborima 2018

211fb1d06f9479a7650fc3bb47b93c8b

Žene su na političkoj sceni Bosne i Hercegovine gotovo nevidljive. Bliže se opći izbori, a na listama je i ove godine znatno manje žena nego muškaraca. Objavljeni podaci pokazali su da tek 16% svih nositelja listi čine žene. Upravo zato, učešće žena u politici mora biti u skladu sa zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini. Poručile su ovo danas predstavnice organizacija civilnog društva u BiH okupljene oko novo inicijative “Pravna pomoć ženama kandidatkinjama na izborima 2018. godine”. Među ostalim, prvi put u BiH, kandidatkinjama na svim nivoima vlasti ponuđena je besplatna pravna podrška ženama.

Direktorica Fondacije INFOHOUSE Dženana Alađuz kazala je da je krajnje vrijeme je da se ženama u BiH ponudi takva vrsta pomoći.

„Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH čini se da ne važi kada se dijele mandati nakon izbora. Bezbroj puta smo pokušali dobiti odgovor na pitanje zašto zakon prestaje važiti nakon izbora, ali odgovora nije bilo. Zato smo mi tu i stat ćemo uz svaku ženu koja želi da prijavi korupciju. Ne možemo biti hrabre za vas, ali možemo ići do kraja s vama“ – dodala je na današnjoj press konferenciji direktorica Fondacije INFOHOUSE Dženana Alađuz.

Duška Andrić iz Centar ženskih prava Zenica objasnila je kako funkcioniše klasična besplatna pravna pomoć.

“Pravnu pomoć čini kompletan paket usluga, kako to rade i u klasičnim akvokatskim kancelarijama. Osim usmenog savjetovanje, radi se sačinjavanje pismenih podnesaka, posredovanje prema institucijama, a ako je potrebno i zastupanje na sudu. Nakon inicijalnog kontakta i zaprimanja prijave, procjenjuje se pravni osnov prijave i nastavlja specijalizirana usluga za slučajeve za koje se utvrdi da predstavljaju kršenje, odnosno povredu odredaba Izbornih zakona u BiH, Krivičnih zakona, Zakona o ravnopravnosti spolova, Zakona o zabrani diskriminacije. U pitanju mogu biti različiti pritisci, mobing, ucjene nelegalnim zahtjevima…” – pojasnila je Andrić.
Dodala je kako je ovo prvi put da se radi ovakva vrsta pravne pomoći i da se može očekivati svašta, te da će nakon ovog procesa javnost biti informisana o tome koja su to bila najčešća kršenja. Navela je da žene pravnu pomoć mogu potražiti u Zenici i Sarajevu, kao i da je dostupan i online link, telefonski broj, ali i mobilni tim.

„Pravni tim je mobilan, on prilazi tamo gdje su žene, jer neke nisu u mogućnosti napustiti svoja mjesta stanovanja“ – zaključila je.

Danka Zelić iz Udruženja građanki Grahovo navela je kako su organizatorice odlučile pokrenuti ovaj projekat jer korupcije ima, ali da je teško dokaziva. Istakla je da je od prvih višestranakih izbora u BiH broj žena u politici jako mali ili nikakav.

– Važno je o tome govoriti. Prilika su nam i forumi koje ćemo organizovati u Banjaluci i Sarajevu, prije i nakon izbora– rekla je.

Jadranka Miličević iz Fondacije CURE kazala je da je saradnja između političkih predstavnika partija i predstavnika civilnog društva spor proces ali da je neizbježan.

– Nismo zadovoljni postojećim stanjem. Žene nalilaze na strašne nepravde, na maltretiranja i sve to govori o potrebi za ovakvim servisom. Nije jednostavno istupiti, reči i napraviti neprijateljstvo unutar svoje partije. Najbolji primjer vam je Maja Gasal Vražalica. Možemo raditi istraživanja, analize, prikupiti podatke i olakšati ovim ženama. Pozivamo medije da budu otvoreni za sve one kandidatkinje koje su nevidljive – zaključila je Miličević.

Inicijativu za besplatnu pravnu pomoć kandidatkinjama na izborima 2018. godine provode Fondacija INFOHOUSE, Fondacija CURE, Centar ženskih prava i Udruženje građanki Grahovo.