Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Na Međunarodni dan volontera, volonteri i INFOHOUSE nagradili 14 srednjih škola iz BIH sa po 500 KM

e2bf3b11df0b872112757f1c2fee6e32

Zavšen je ovogodišnji Sajam kreditiranja koji Fondacija INFOHOUSE, u sklopu projekta Volontitaj – kreditiraj, organizuje desetu godinu zaredom.

Ove godine, srednje škole iz cijele Bosne i Hercegovine pozvane su da prijave svoju projektnu ideju u formi jednominutnog filma snimljenog mobilnim aparatom, najkasnije do 24.11.2017. Svaka škola mogla je aplicirati sa samo jednim filmom čiji je autor morao biti tim učenika.

Zavšen je ovogodišnji Sajam kreditiranja koji Fondacija INFOHOUSE, u sklopu projekta Volontitaj – kreditiraj, organizuje desetu godinu zaredom. Ove godine, srednje škole iz cijele Bosne i Hercegovine pozvane su da prijave svoju projektnu ideju u formi jednominutnog filma snimljenog mobilnim aparatom, najkasnije do 24.11.2017. Svaka škola mogla je aplicirati sa samo jednim filmom čiji je autor morao biti tim učenika.

Svaki video morao je jasno ukazivati na problem mladih i dati smjernice za njegovo rješavanje, te je tematika morala biti iz oblasti humanitarne akcije ili kulture i umjetnosti. Na našu adresu pristiglo je 36 izvanrednih jednominutnih filmova, a na osnovu broja lajkova, izabrali smo 14 najboljih, koji će dobiti po 500 KM iz Fonda Socijalni dan.

NAGRAĐENE ŠKOLE SU:

MSŠ Hazim Šabanović, Visoko

JU Druga Gimnazija, Mostar

JU Mješovita srednja škola, Busovača

JU Gimnazija, Visoko

JU Gimnazija Obala, Sarajevo

JU Srednja ekonomska škola, Sarajevo

JU MSŠ Stjepan Radic, Usora

JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola, Sarajevo

JU Srednjoškolski centar, Foča

JU Mješovita srednja škola, Gračanica

JU Ekonomska škola, Banja Luka

JU Srednja elektrotehnička škola, Sarajevo

JU KŠC ”Ivan Pavao II”, Bihać

JU Ekonomsko- trgovinska škola, Tuzla

Pobjednici su objavljeni 05.12., na Međunarodni dan volontera s ciljem da aktivnosti mladih volontera i njihov dobrovoljni rad učinimo vidljivim na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou. „Ovo je prva godina u kojoj smo naš tradicionalni Sajam kreditiranja pretočili u online formu i sa velikim zadovoljstvom mogu reči da je bilo odlično. Odziv je bio ogroman, srednjškolci su uradili odličan posao i pri tom su se zabavili. Jedan od naših ciljeva bio je i promicanje volonterizma i mogu reči da smo, sudeći po broju filmova koji su se ticali humanitarnih akcija,  u tom cilju uspjeli“ – istakla je Dalila Hadžić iz INFOHOUSE.

Sve video klipove koji su se takmičili na 10. Sajmu kreditiranja možete pogledati ovdje.