Scroll Top
FONDACIJA
INFOHOUSE

NAJNOVIJE VIJESTI

PUBLIKACIJE

DRUGI O NAMA

Simovic
Nenad Simović
NDI BiH
Direktor

“Nacionalni Demokratski Institut u BiH surađivao je aktivno sa domaćom nevladinom organizacijom Fondacijom “INFOHOUSE” iz Sarajeva. Uvek nam je bilo zadovoljstvo raditi sa njima na mirovnim projektima i aktivnostima koje uključuju aktivan rad na promenama u životima mlađih u Bosni i Hercegovini. U tim našim zajedničkim aktivnostima Fondacija “INFOHOUSE” je pokazala izvrsnost u realizaciji zajedničkih projekata, kao i visok i u svakom trenutku veoma profesionalan, transparentan i inspirativan nivo komunikacije sa javnošću i medijima.”

jasmin_web
Jasmin Bešić
Institut za mlade "Kult"
Generalni direktor

“Moja saradnja sa Infohouseom traje 15-ak godina. Jedno vrijeme sa mnom kao koordinatorom u Njemačkom društvu za međunarodnu saradnju ( GIZ ), a onda kao direktorom Instituta za razvoj mladih KULT. Infohouse je organizacija sa vizijom, ugledom u društvu, profesionalnim timom i prodornim rukovodstvom, s emocijom u poslu i posvećenošću klijentu do maksimuma. To je kuća građena od temelja sa krajnjom brigom o partnerima do krova na kojem su rezultati i uspjesi. Moja prva pomisao na spominjanje Infohousea je : Korektni do kraja !”

Worth
Mark Worth
European Center for Whistleblower Rights
Whistleblowing International

“INFOHOUSE has its heart and soul in the right places : working every day for the benefit of all people and especially the youth. Our collaboration with INFOHOUSE has made a real difference in Bosnian society. We hope to build on this!”

Sumka CARE-22
Sumka Bučan
Care
Direktorica

„Ambiciozni tim Fondacije INFOHOUSE postavljava visoko ciljeve, te s velikom predanošću i inovativnošću provodi projekte, koji osnažuju žene i mlade u Bosni i Hercegovini, zagovaraju mehanizme za sprječavanje korupcije, te jačaju druge nevladine i vladine organizacije kroz neformalne edukacije i poboljšanje vidljivosti nevladinog sektora. U tom smislu CARE International Balkans prepoznao je INFOHOUSE kao partnera koji svojim pristupom donosi dodatnu vrijednost projektima koje naša organizacija implementira i u prvi plan stavlja one kojima su projekti namjenjeni. Saradnja sa organizacijom INFOHOUSE se pokazala kao pravi potez i za nas i za korisnike naših projekata“.

DRUŠTVENE MREŽE

Twitter feed is not available at the moment.

Infohouse

Infohouse

7,009

Informacija je kisik demokratije- mi u Fondaciji čvrsto vjerujemo da je istinita i transparentna informacija temelj zdravog društva.

3 dana prije

Infohouse
Danas je održana treća, verifikacijska radionica za izradu Operativnog plana Federacije Bosne i Hercegovine za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine u organizaciji Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i naše Fondacije! Učesnici iz federalnih ministarstava i organizacija civilnog društva razgovarali su o neophodnim mjerama za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u narednom periodu!Nema zdravog društva bez rodne jednakosti! ... Vidi višeVidi manje
Pogledajte na facebooku

4 dana prije

Infohouse
Danas je u Banja Luci počela dvodnevna radionica za zdravstvene radnike iz Republike Srpske na temu izrade Standardne operativne procedure za efektivno upravljanje vakcinama a u okviru projekta kojeg provode u partnerstvu Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, UNICEF BiH i naša Fondacija. Dvodnevnij radionici, koju vode predstavnici Instituta dr Jela Aćimović i Dejan Arežina, prisustvuje i dr Dušan Kojić iz UNICEF Bosna i Hercegovina.Hvala USAID Bosnia and Herzegovina Idemo dalje! ... Vidi višeVidi manje
Pogledajte na facebooku

4 dana prije

Infohouse
📢📢 Drugi je dan Foruma civilnog društva EU za Zapadni Balkan i Tursku 2023! Okuplja više od 150 sudionika, uključujući predstavnike civilnog društva, dužnosnike EU-a i tijela vlasti, među kojima je i PR manager Fondacije #infohouse Belmina Čorbić. Značajan naglasak Foruma 2023 je pokretanje osnovne procjene prema Smjernicama DG NEAR za potporu EU-a civilnom društvu u regiji proširenja 2021. – 2027. 📋🔍 Ovaj kritički dokument nudi detaljnu analizu stanja civilnog društva u regiji na temelju 59 indikatora Smjernica.Objavljivanje ovog izvješća o osnovnoj procjeni značajna je prekretnica u osnaživanju civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Pruža vrijedne uvide za EU, organizacije civilnog društva i kreatore politike, omogućujući donošenje odluka utemeljeno na dokazima i potičući dijalog o unapređenju participativnih demokracija. #CivilSocietyForum #WesternBalkans #EuropeanUnion #BosniaHerzegovina ... Vidi višeVidi manje
Pogledajte na facebooku

kontaktirajte nas

Adresa:
Valtera Perića 16,
Sarajevo, BiH,
71000

Telefon: +387 33 200 538

Email: infohouse@infohouse.ba

pratite nas