Konsolidovana analiza upitnika o samoprocjeni i preporuke za definisanje strateških ciljeva i mjera u okviru akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou u devet općina

Pogledajte više: