Fond Branka Inić

Želeći odati poštovanje i zahvalnost pokojnoj advokatici Branki Inić za sav nesebičan doprinos tokom života građanima/kama BiH i zaštiti ljudskih prava, Fondacija INFOHOUSE je pokrenula inicijativu „Fond Branka Inić“ za stipendiranje studentica Pravnog fakulteta.

Uplate se mogu izvršiti na slijedeći žiro račun:

Fondacija INFOHOUSE

Naziv računa: Fond Branka Inić

Banka: Raiffeisen Bank Sarajevo

Broj žiro računa: 161 0000 169 020 280

Visina pojedinačne uplate nije ograničena, a najmanja je 10 KM.

Visina i broj stipendija će ovisiti o prikupljenom iznosu.

Napomena: Javno će biti objavljena imena donatora/nazivi tvrtki, institucija bez navođenja donacija osim ako donator/i to izričito ne zabrane.