Fondacija INFHOUSE pružat će tehničku podršku Agenciji za ravnopravnost spolova BiH u ispitivanju zadovoljstva korisnika ove institucije

srijeda, 24 Juni 2020 13:58

Fondacije INFOHOUSE će u narednom periodu, u okviru  Programa jačanja javnih institucija koji kao dio podrške reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini u ime vlada Njemačke i Velike Britanije implementira njemački Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), pružiti tehničku podršku Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine/MLJPI BiH za uspostavljanje metodologije i upitnika za ispitivanje zadovoljstva korisnika radom ove institucije. 

U Sarajevu je danas potpisan Memorandum o saradnji između PARCO-a i Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine/MLJPI BiH, a naredni korak je istraživanje zadovoljstva korisnika.

- Orijentiranost prema građanima/građankama i opredijeljenost za pružanje usluga provjerenog kvaliteta i jednostavne dostupnosti predstavljaju osnove reforme javne uprave. Pitanje zadovoljstva korisnika/ca smatra se ključnim elementom svakog sistema upravljanja kvalitetom. Mjerenje zadovoljstva korisnika/ca javne uprave je važno jer primjenom ove metode stičemo uvid u percepciju, očekivanja i zadovoljstvo građana. Tek kada na bazi njihovog očekivanja javna uprava unaprijedi svoje usluge možemo govoriti o poboljšanju kvaliteta rada institucija. Stoga mi je posebno zadovoljstvo što će Agencija za ravnopravnost spolova BiH biti jedna od prvih institucija u BiH koja će i na ovaj način jačati dijalog sa građanima, nevladinim sektorom i predstavnicima drugih institucija. - izjavio je doc.dr Dragan Ćuzulan.

Vjerujući da saradnja državnih institucija može dovesti do sinergije njihovih potencijala i rezultirati kvalitetnim aktivnostima od koristi za institucije uprave, ali i građane i građanke Bosne i Hercegovine, Agencija za ravnopravnost spolova BiH pridružila se PARCO-u u nastojanjima za unapređenjem kvaliteta rada.

-Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine/MLJPI BiH, zajedno sa ostalim institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost spolova u državi, svojim radom i djelovanjem, kroz gender mainstreaming ili integriranje gendera u sve oblasti privatnog i javnog života, doprinosi postizanju ravnopravnosti spolova, što je i jedan od prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti u cilju pridruživanja evropskim integracijama. Agencija je uvijek bila pokretač inicijativa, prijedloga mjera djelovanja, te jedan od  subjekata u realizaciji i monitoringu procesa u vezi gender mainstreaminga u BiH tako da ćemo sigurno i sa ovim istraživanjem doprinijeti pokretanju i provođenju aktivnosti iz oblasti ravnopravnosti spolova.- izjavila je Samra Filipović-Hadžiabdić direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH/MLJPI BiH.

Potpisivanjem ovog memoranduma počinje saradnja između ove dvije institucije na unapređenju upravljanja kvalitetom rada, a u okviru  Programa jačanja javnih institucija koji kao dio podrške reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini u ime vlada Njemačke i Velike Britanije implementira njemački Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Istraživanje zadovoljstva korisnika metodologija je koju u Evropskoj uniji redovno upotrebljavaju institucije javne uprave, dok je u BiH ona još u povoju. Podsjetimo, ankete o zadovoljstvu korisnika i korisnica provode se kako bi se osigurale informacije – u kojoj mjeri kvalitet rad javne uprave zadovoljava potrebe korisnika i korisnica, te ujedno služe i kako bi ispitali prednosti i nedostatke organa javne uprave i  identificirali područja koja treba razvijati i poboljšati.

(Infohouse.ba)